Smart City Expo World Congres

Àgora

Barcelona és una ciutat dinàmica, oberta, creativa, amb un teixit humà i social molt valuós. El dia a dia de la ciutadania transcorre en bona part en els espais culturals, educatius, socials o participatius de la ciutat, on tothom pot aprendre, opinar, compartir i intercanviar vivències.

La participació de la ciutadania en la configuració i en la cocreació de les polítiques públiques és bàsica. Les noves tecnologies són fonamentals en el sorgiment de formes de coproducció cultural, d’autogestió participativa —Decidim Barcelona—, de govern transparent —–Barcelona Open Data— o, fins i tot, en l’activació política de l’espai urbà.

 

Back to top