Smart City Expo World Congres

Habitatge

Combatre la gentrificació i l’expulsió residencial són reptes de primer ordre que comporten actuar en diferents nivells, i un d’ells és des de l’àmbit tecnològic. En molts centres urbans, l’augment dels preus dels lloguers o la substitució informal de l’ús residencial per activitats com l’allotjament turístic il·legal està provocant l’expulsió massiva de les classes populars fins al punt de posar en joc la seva diversitat social i funcional.

Barcelona aposta per la tecnologia, les dades obertes i la innovació, com a eines de suport al progrés en la protecció del dret a l’habitatge de la ciutadania. Amb eines i polítiques noves s’aconsegueix incrementar el parc d’habitatge públic i s’avança cap a un parc d’habitatge privat més assequible per a tothom. Tot això, amb iniciatives com ara la col·laboració publicoprivada o proporcionant ajudes per rehabilitar les llars de persones amb vulnerabilitat, entre d'altres. A més, per dotar d’un marc eficient tots aquests projectes, s’ha creat l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, que aconsegueix racionalitzar els recursos, aglutinar esforços i potenciar la capacitat dels serveis d’habitatge de la ciutat.

 

 

Back to top