Smart City Expo World Congres 2019

Barcelona té un model de com s’ha d’aplicar la tecnologia a la ciutat. De com la tecnologia es posa al servei de les persones per preservar els drets socials fonamentals i donar resposta als principals reptes que té avui en dia la ciutat al mateix temps que segueix impulsant l’economia digital i contribueix a fer de la nostra ciutat un lloc estimulant, dinàmic i exigent per a la nova economia, mentre es posiciona com a referent internacional en l’impuls i la promoció de l’humanisme tecnològic. Expliquem aquest model a través de tres grans eixos: la participació, que engloba la governança local i la participació ciutadana; la interacció, tant social com econòmica, i la planificació urbana de ciutat, que també inclou l’habitatge i la mobilitat de la ciutat.

 

     

Humanising tech for Interaction

Barcelona vol ser una ciutat model, on el lideratge públic, el suport a l’activitat econòmica i la col·laboració amb la iniciativa privada facin de la ciutat un referent en emprenedoria, economia verda, en l’atracció i retenció de talent i en l’aposta per la innovació, la ciència i la tecnologia, i que generi un mercat de treball més estable, menys precari i desigual que garanteixi un futur d’oportunitats per als i les més joves i amb més oportunitats per a tothom.

La nova estratègia de desenvolupament econòmic local posa al centre les necessitats de la població i la millora de la seva qualitat de vida, considera el territori de manera integral i contempla el que és local com l’oportunitat d’impulsar estratègies concertades de dinamització econòmica entre els diferents agents del territori (públics, privats i comunitaris), amb una mirada intercultural i de gènere.

 

Guies pràctiques sobre l’ús de les plataformes digitals

Declaració de principis i compromisos per a ciutats col•laboratives

Innovació digital social

i.lab

Programa d’educació econòmica (EdEc)

 

Back to top