Smart City Expo World Congres 2019

Barcelona té un model de com s’ha d’aplicar la tecnologia a la ciutat. De com la tecnologia es posa al servei de les persones per preservar els drets socials fonamentals i donar resposta als principals reptes que té avui en dia la ciutat al mateix temps que segueix impulsant l’economia digital i contribueix a fer de la nostra ciutat un lloc estimulant, dinàmic i exigent per a la nova economia, mentre es posiciona com a referent internacional en l’impuls i la promoció de l’humanisme tecnològic. Expliquem aquest model a través de tres grans eixos: la participació, que engloba la governança local i la participació ciutadana; la interacció, tant social com econòmica, i la planificació urbana de ciutat, que també inclou l’habitatge i la mobilitat de la ciutat.

 

     

Humanising tech for Participation

Apostem per una governança innovadora que es materialitza en un lideratge proactiu per una administració amb una gestió més eficient, amb l’avaluació de resultats, la rendició de comptes, la transparència, l’eficàcia en l’administració dels béns públics, i en les noves formes d’interacció, col·laboració i cooperació amb la ciutadania i els agents locals i econòmics.

Volem continuar incidint i aprofundint en la democràcia participativa que complementi la democràcia representativa com a fórmula per dibuixar un escenari de participació híbrida entre el món digital i presencial. Amb mecanismes de deliberació, democràcia directa que millorin el procés de presa de decisions i que alhora afavoreixin la transparència i la traçabilitat, i garantint una participació inclusiva que tingui en compte la diversitat i les necessitats de tota la població de Barcelona.

L’obertura de dades, com a bé comú, i, per tant, disponibles i utilitzables per tothom però garantint els drets digitals de la ciutadania, és una altra gran pota del pla municipal de gestió de dades i ha de permetre enfortir l’economia local i les acciones de la societat civil.

 

Coalició de les Ciutats pels Drets Digitals

Smart City Week

Back to top