Smart City Expo World Congres 2019

Barcelona té un model de com s’ha d’aplicar la tecnologia a la ciutat. De com la tecnologia es posa al servei de les persones per preservar els drets socials fonamentals i donar resposta als principals reptes que té avui en dia la ciutat al mateix temps que segueix impulsant l’economia digital i contribueix a fer de la nostra ciutat un lloc estimulant, dinàmic i exigent per a la nova economia, mentre es posiciona com a referent internacional en l’impuls i la promoció de l’humanisme tecnològic. Expliquem aquest model a través de tres grans eixos: la participació, que engloba la governança local i la participació ciutadana; la interacció, tant social com econòmica, i la planificació urbana de ciutat, que també inclou l’habitatge i la mobilitat de la ciutat.

 

     

Humanising tech for Urban Planning

Barcelona vol que la intervenció en el medi urbà, ja sigui en planejament, construcció d’infraestructures, promoció d’habitatge públic i social i polítiques ambientals, així com en la qualitat de l’espai públic, sigui un element clau de transformació social i de transició ecològica de l’economia.

Cal vetllar per assegurar que els instruments de gestió de la ciutat i els mecanismes de control de qualitat dels projectes i les obres de transformació urbana integrin criteris de sostenibilitat i de resiliència, per tal de prevenir o minimitzar l’impacte de situacions excepcionals d’emergència o incidències puntuals.

En molts centres urbans, l’augment dels preus dels lloguers o la substitució informal de l’ús residencial per activitats com l’allotjament turístic il·legal està provocant l’expulsió massiva de les classes populars fins al punt de posar en joc la seva diversitat social i funcional.

Els hàbits de mobilitat que s’han imposat en els darrers cinquanta anys estan evolucionant cap a noves maneres de desplaçar-se més saludables i que permeten recuperar l’espai públic per a la ciutadania. S’ha proposat un canvi de model de les principals fites com l’increment de la mobilitat a peu, generant espais segurs i confortables per als vianants, i dels modes sostenibles, alhora que es planteja la reducció de l’ús i la presència del transport privat de motor.

 

22@

GrowSmarter

APROP

Challenge ATRI

Can Fabra

C-MobILE

MUV

SOUL

Smou

Back to top