Smart City Expo World Congres

Mobilitat

Els hàbits de mobilitat que s’han imposat als darrers cinquanta anys estan evolucionant cap a noves maneres de desplaçar-se més saludables i que permeten recuperar l'espai públic per a la ciutadania. Barcelona està adaptant el seu espai urbà per garantir un repartiment d’espai per als diferents mitjans de transport més equitatiu, obrint espais de circulació als i les ciclistes, millorant la xarxa de bus i donant prioritat a les persones que es desplacen a peu, amb l'ampliació de voreres i carrers pacificats que ofereixin confort i seguretat.

És imprescindible fomentar una mobilitat sostenible, accessible, segura i intel·ligent per als vianants i els ciclistes, amb facilitat per arribar a tot arreu amb transport públic eficient, net i a l’abast de tothom.

 

 

Back to top