Centres Oberts i Espais Familiars

Equipaments oberts amb noves mesures organitzatives i de seguretat per la contenció de la propagació de la Covid-19. 

Els Centres Oberts:

El Centre Obert és un servei d'intervenció socioeducativa adreçat a infants i adolescents de 3 a 18 anys i a les seves famílies. La seva finalitat és donar suport, estimular i potenciar l'estructuració i desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i d'esbarjo, així com compensar deficiències socioeducatives mitjançant el treball individualitzat, grupal, familiar i el treball en xarxa i comunitari. Ofereixen també activitats adreçades a les famílies.

El Centre Obert ofereix atenció directa a infants i adolescents de dilluns a divendres en horari de tardes, atenció a les famílies alguns matins i tardes i altres activitats complementàries (xerrades, sortides, casals d'estiu, nadal i setmana santa). 

A la ciutat de Barcelona, hi ha 30 Centres Oberts: 2 de titularitat municipal (Sant Martí i Les Corts-Sants) i 28 Centres Oberts concertats, distribuïts per tota la ciutat.

L’accés al servei es pot fer per derivació del professional referent en aquelles famílies ateses pels Serveis Socials bàsics o especialitzats, per orientació d'algun servei de salut o educació o per pròpia iniciativa familiar (prioritàriament, famílies que visquin en el territori del centre obert).

Els Centres Oberts municipals, tenen regulat el pagament d'un preu públic d'ús del servei, amb la reducció d'un 90% del preu en usuaris i usuàries derivades de Serveis Socials bàsics o especialitzats.  En el cas de Centres Oberts concertats cal consultar-ho directament amb el Centre Obert.

Preus públics dels Centres Oberts municipals: quota pagament per curs 91,35€ / quota pagament per mes: 10,15€ / casal d'estiu (2 setmanes): 40,60€ i casal Setmana Santa i casal Nadal: 10,15€ (una setmana).

 

Els Espais Familiars de Criança Municipals (EFCM):

En el mateix equipament que els Centre Oberts, en horaris diferents hi ha els Espais Familiars de Criança Municipals (EFCM) dirigits a famílies amb infants de 0 a 3 anys . L’Espai Familiar és un lloc de joc i relació on els infants poden explorar i relacionar-se amb altres infants i amb adults. Les famílies hi poden compartir l’experiència de fer créixer els fills/es. L’horari dels Espais Familiars és de dilluns a divendres de 9h a 13,30h.