Com s'hi pot participar

El programa ofereix dos itineraris de participació:

  • Inicial, amb l’objectiu d’indagar i reflexionar sobre la Convenció i els ODS mitjançant un mur d’inspiració, que es pot utilitzar per participar en la mostra “Ara, aquí, les escoles”.
  • Creació artística, amb l’objectiu d’indagar i reflexionar sobre la Convenció i els ODS amb la intenció de compartir les produccions artístiques realitzades amb la comunitat educativa.

El programa està orientat inicialment a l’àrea d’educació visual i plàstica, però té en els seus materials la possibilitat d’obrir-se a altres matèries o àrees (com l’Educació en valors o el Coneixement del medi) per tal de donar-li un enfocament interdisciplinari.

La temporització al llarg de l’any es desplega de la següent manera:

  • Setembre-octubre: formació inicial i inici del projecte al centre.
  • Novembre-desembre: fase inicial de treball en el centre, formació virtual i acompanyament en l’elaboració del mur d’inspiració. Participació voluntària “Ara, aquí, les escoles”.
  • Desembre-abril: fase de treball en el centre, formació virtual i acompanyament en l’elaboració de les propostes artístiques.
  • Abril: acompanyament i formació d’avaluació. Compartir els treballats realitzats a través d’aquest web.

Aquest és un calendari aproximat que els centres podran adaptar al seu context.

Com s'hi pot participar