Com s'hi pot participar

El programa inclou la possibilitat de compartir i visibilitzar les produccions generades per l’alumnat, en tres modalitats diferents:

Per participar en qualsevol de les modalitats (centre, districte o ciutat), s’haurà de generar una producció artística, que està orientada inicialment a l’àrea d’educació visual i plàstica, però que té en els seus materials la possibilitat d’obrir-se a altres matèries o àrees, per tal de donar-li un enfocament interdisciplinari.

La producció artística es farà al llarg del curs 2020-2021 i s’haurà de lliurar a finals del mes d’abril del 2021.

La temporització al llarg de l’any es desplega de la següent manera:

  • Octubre-novembre: formació inicial i inici del projecte al centre.
  • Desembre-febrer: fase de treball en el centre, formació virtual i acompanyament.
  • Març-abril: fase de districte i lliurament definitiu dels treballs. Acompanyament i formació d’avaluació.
  • Maig-juny: fase de ciutat (concurs i deliberació del jurat).

Aquest és un calendari aproximat que els centres podran adequar, sabent que la participació en la fase de concurs implica el lliurament de treball al mes d’abril.  

Com s'hi pot participar