Fons Extraordinari d'Ajuts d'Emergència Social d'Infants de 0-16 anys

 

Ajut extraordinari que concedeix l'Ajuntament de Barcelona a famílies en situació de vulnerabilitat per a cobrir les necessitats bàsiques de subsistència d'infants i/o adolescents de 0 a 16 anys.

Els imports dels ajuts són els següents:

  • Famílies amb un fill o filla: 100 euros al mes.
  • Famílies amb dos fills o filles: 175 euros al mes.
  • A partir del tercer fill o filla i successius: afegir 50 euros més al mes per cada infant.
  • Famílies monoparentals: 100 euros més per família al mes.

Cal tenir en compte que:

  • Els ajuts es donaran per un màxim de 8 mesos en tots els casos.
  • Les persones que resultin beneficiàries d’aquest ajut tindran concedit d’ofici, si així ho indiquen al formulari de sol·licitud, l’ajut de menjador escolar de P3 a 4t d’ESO per a centres escolars de Barcelona ciutat.
  • No s’acceptaran canvis a la sol·licitud un cop presentada.
  • Les sol·licituds s’hauran de presentar al registre de les OAC, juntament amb la informació que es demana. Caldrà demanar cita prèvia. També es poden presentar a l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques.

Persones destinatàries i requisits:

Les persones destinatàries inicials dels ajuts són els infants menors de 16 anys, empadronats a la ciutat de Barcelona, que visquin en unitats familiars amb rendes baixes i que siguin usuaris amb seguiment de Serveis Socials. Si compleixen els 16 anys durant el 2019, s'abonarà la part proporcional de l'ajut.

Per ser persona beneficiària cal complir els requisits que podeu consultar en el tríptic, on també trobareu com sol·licitar l’ajut. Caldrà que ompliu el full de sol·licitud corresponent per demanar-ho.

Com funciona?

Les persones beneficiàries rebran l’ajut a través de la Targeta Barcelona Solidària. Si la persona sol·licitant disposa de la targeta del Fons de l’any 2018 al seu nom cal guardar-la. En el cas d’ajut aprovat no haurà de passar per l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques, se li farà efectiu el pagament en aquesta mateixa targeta. Un cop tingueu la targeta Barcelona Solidària, cal que sapigueu que no estarà operativa en el mateix moment del lliurament. Rebreu el saldo en els dies posteriors.

En el cas de no disposar de telèfon mòbil, podreu comprovar el saldo i moviments a qualsevol caixer de la xarxa de “CaixaBank”, La Caixa, i també al web www.moneytopay.com. Es recomana fer les consultes a aquest web perquè, d’aquesta manera, no es deteriora tant la banda magnètica amb l’ús. Un cop tingueu el saldo, podreu començar a fer servir la targeta. Cada vegada que feu una compra, l’import es descomptarà automàticament.

No podreu treure diners en efectiu.

El darrer abonament es farà al desembre de 2019.

Què es pot comprar?

Productes per cobrir les necessitats bàsiques de subsistència com ara productes d’alimentació, roba i calçat, material escolar, etc. per a l’infant i/o adolescent.

On es pot utilitzar?

La targeta únicament funciona als establiments amb datàfon que venen el tipus de productes de l’apartat anterior.

En concret, els sectors en què es pot fer servir la targeta són: alimentació, educació, roba i calçat, farmàcies, òptiques i drogueries, transport públic (títol adquirit a taquilla no a màquina automàtica), altres sectors (venda de combustible a domicili, consums d’emergència, hospitals, sanatoris i consultes mèdiques) i pagament de tributs i taxes a estaments oficials, entre d’altres.

Què he de fer si la targeta no funciona, la perdo o me la roben?

En el cas de pèrdua, robatori o dany:

  • En cap cas demaneu un duplicat a les oficines de “CaixaBank” (La Caixa).
  • Cal que us poseu en contacte amb: Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques, situada al carrer d'Aragó, 344, baixos. Horari d’atenció telefònica: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Telèfon: 93 256 56 48