Accions formatives per a les famílies

21/09/2016 - 11:28

Aquest curs torna el Programa de Suport Educatiu a les Famílies amb una nombrosa oferta de formacions i novetats!

 

Una oferta encaminada a l’èxit escolar i el foment dels valors

El programa Suport educatiu a les famílies té com a objectiu impulsar i donar suport a la implicació de les famílies com a agents educatius fonamentals, tot establint continuïtats entre el context familiar i l’escolar. A més, busca fomentar accions encaminades a l’educació en valors per una ciutadania activa i inclusiva, i contribuir a l’enfortiment del teixit associatiu de les AMPA.

Aquest programa es gestiona des de l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració dels districtes municipals.

 

Accions formatives per a les famílies

A qui s’adreça?
Aquest programa s’adreça a les famílies dels nois i noies dels centres educatius sostinguts amb fons públics, de la ciutat de Barcelona (0-16 anys).

Qui realitza la formació?
L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) gestiona aquest programa amb la col·laboració dels districtes municipals. Per a cada tema es compta amb especialistes en la matèria.

Qui pot demanar la formació?
Les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA), les coordinadores i grups d’AMPA i les direccions de centre.

Quantes accions formatives es poden demanar i amb quins criteris d’adjudicació?
Es poden demanar fins a dos accions formatives en una única demanda, prioritzant-les per ordre d’importància.Cal tenir present que el nombre d’accions formatives per impartir és limitat.
Es donarà prioritat a les demandes de formació que arribin de les coordinadores i grups d’AMPA d’un mateix barri o territori, amb l’objectiu de garantir un màxim d’assistència i, així, afavorir l’eficiència en la utilització dels recursos públics.

Quines són les condicions per a la realització de la formació?
Un cop s’hagi aprovat la demanda, es confirmarà mitjançant correu electrònic.

Els sol·licitants s’han de comprometre a:
Obrir les accions formatives acordades a les famílies i professionals dels centres escolars del barri i el territori.

Garantir un mínim de 10 inscrites. Una setmana abans de la data de l’acció formativa acordada, es demanarà el nombre d’assistents confirmats, per tal d’assegurar la seva realització. Si no s’arriba al mínim en aquest termini, s’anul·larà la formació.

Emplenar la fitxa d’avaluació que s’enviarà per correu electrònic, i enviar-la en un termini màxim de 8 dies després d’haver fet la formació.

Quin és el període de realització de les accions formatives?
Les accions formatives es portaran a terme des de la segona setmana del mes de novembre de 2016 i fins la primera del mes de juny de 2017.

Com es pot difondre la realització de les accions formatives?
Les entitats organitzadores compten amb un model de cartell amb la informació de les accions formatives assignades.

Es pot demanar una acció formativa diferent?
A banda de l’oferta formativa 2016-2017, des de l’IMEB s’està obert a valorar qualsevol altra proposta que considereu s’utilitat per enfortir la vostra comunitat educativa o per l’AMPA en particular.

 

Oferta d’accions formatives. Curs 2016-2017

(Aqui teniu la informació detallada de cada formació)

1. Autoritat i límits
2. La comunicació a casa
3. Donem joc, donem opcions: Taller sobre jocs i joguines no sexistes.
4. Jugar per créixer
5. Educar en els hàbits a casa: la son, la higiene personal, l’alimentació
6. Educar en l’autonomia personal
7. Educació sexual
8. Invertim en educació emocional. Novetat
9. El meu fill o filla s’agrada? Prevenim l’anorèxia i la bulímia des de casa.
10. Com acompanyar l’adolescència?
11. El bullying: una responsabilitat de tothom. Taller de prevenció i atenció de la violència entre iguals.
12. Fer del temps en família un temps divertit.
13. De la parella a la família. Novetat
14. La “feina” d’escola arriba a casa. Hem d’ajudar-los?
15. Què podem fer quan arriba un suspens a casa?
16. Acompanyem els nostres fills i filles a decidir el seu futur
17. La formació professional (FP), la gran desconeguda. Novetat
18. Què podem fer quan els nostres fills i filles no superen l’ESO? Novetat
19. L’ús responsable dels dispositius mòbils
20. Taller d’estratègia familiar en l’ús segur d’internet i xarxes socials (facebook, twitter…) a casa
21. Els usos moderats de les pantalles (televisió, videojocs…)
22. Ho comprem? El repte d’aprendre a consumir en família. Novetat


Per a qualsevol aclariment o suggeriment es pot enviar un correu a: programafamilies_imeb@bcn.cat