Els nens i nenes de Nou Barris reflexionen sobre l'educació en igualtat

Celebració telemàtica al districte de la XIV Audiència Pública a les noies i els nois

Celebració telemàtica al districte de la XIV Audiència Pública a les noies i els nois

La covid-19 no ha impedit que els nens i nenes de Nou Barris hagin pogut celebrar l’acte de lectura de l’Audiència Pública d’aquest curs, dedicada a l’educació en igualtat. El trobareu en el vídeo que adjuntem.

En aquesta edició, hi han participat 151 alumnes dels cursos de 5è i 6è de Primària, i de 1r i 2n d’ESO, dels centres col·legi Cor de Maria Sabastida, escola Àgora, col·legi Sant Lluís, escola Ferrer i Guàrdia, i escola Tibidabo.

Els nens i nenes expliquen que es van preguntar “si vivim en una societat igualitària”, i que es van “proposar observar i analitzar la societat que ens envolta per veure si era així o no”. Així, “vam començar pel que més coneixíem, com ara la família, l’escola i el barri, i hem acabat per portar la nostra mirada més amunt: la ciutat, el món desenvolupat on vivim i la resta de països on no ho tenen tan fàcil com nosaltres”

En el manifest, l’alumnat acaba fent una sèrie de propostes a Ajuntament, escola i famílies, com ara la utilització d’un llenguatge inclusiu, treballar per a la conscienciació ciutadana o educar els nens i nenes sense fer distincions segons el gènere amb la roba o joguines.

Què és l’Audiència Pública a les noies i els nois?

És una forma de participació, a través de la qual l’alumnat infantil i adolescent de la ciutat d’entre 11 i 17 anys fa propostes a l’equip de govern de la ciutat i a les regidores i regidors de cada districte. D’aquesta manera, la ciutat dona veu a la ciutadania més jove i els permet educar-se en la pràctica de la participació cívica.

Es tracta d’establir uns espais de diàleg i intercanvi d’idees que ajudin els nois i noies a entendre l’avui i fer propostes per al demà. Prèviament a l’acte, l’alumnat participant ha fet un procés col·lectiu de reflexió i l’han plasmat en un manifest que presenten en l’acte públic de l’Audiència. El programa desenvolupa activitats als deu districtes municipals i en l’àmbit ciutat. Durant el procés, els nois i les noies participants argumenten i debaten amb l’objectiu de consensuar les seves propostes i compromisos. Després d’aquest procés col·lectiu de reflexió, presenten les seves conclusions en actes d’Audiència Pública presidits pels regidors i regidores del Districte.

Els objectius que persegueix l’Audiència Pública a les noies i els nois són els següents:

 • Comprendre millor el tema que es proposa cada any
 • Saber quines són les competències i la resposta, en relació al tema proposat a la ciutat de Barcelona
 • Reflexionar sobre aquell tema i formular propostes d’acció
 • Reconèixer el rol de ciutadania i les entitats, i conèixer experiències de suport als barris i a la ciutat
 • Reforçar habilitats com la reflexió crítica, l’empatia, l’anàlisi documental, la cooperació i les capacitats d’argumentació
 • Desenvolupar l’autonomia, l’opinió crítica, el respecte i el compromís cívic
 • Experimentar la participació ciutadana a partir de la identificació i priorització de necessitats i la recerca de solucions i propostes en què intervinguin l’Ajuntament, la comunitat i la ciutadania més jove

Les activitats que es desenvolupen durant el projecte

Durant tot el procés, el professorat compta amb l’assessorament tècnic necessari. Per la seva banda, els nois i les noies participants debatran les idees i propostes que hi aporten, amb vista a elaborar un manifest final consensuat.

 • Treball als centres. El personal docent participant compta amb l’assessorament tècnic puntual i els materials didàctics necessaris
 • Trobades intercentres. Debat en el qual els nois i les noies dels diferents centres participants aportaran les conclusions del seu grup i acorden un únic document que es convertirà en el manifest que presentaran a l’alcalde en l’Audiència Pública
 • Xarxes virtuals. Es potencien, a través d’Internet, els espais virtuals de col·laboració per accedir a la documentació i facilitar el diàleg entre l’alumnat participant en l’activitat
 • Jornada de redacció del manifest
 • Lliurament del manifest provisional i petició de l’Audiència Pública al registre municipal
 • Celebració de l’Audiència Pública. Dins de l’últim trimestre del curs escolar, se celebra l’acte públic on els nois i les noies lliuren el manifest final
 • Valoració de l’activitat i seguiment dels acords presos pel Consistori
 • Comissió de Seguiment. Es valora la constitució d’una comissió integrada pels nois i les noies, elegits entre totes les persones participants, encarregada de dur a terme el seguiment de les accions de retorn dels temes plantejats en el manifest