Els Objectius de Desenvolupament Sostenible en clau d'infància

Agenda 2030. L’Ajuntament disposa d’una gran quantitat d’estratègies i plans d’acció coherents amb els objectius plantejats per l’Agenda 2030. El Departament de Promoció de la Infància ha estat un dels primers en incorporar els ODS al seu full de ruta.

El 25 de setembre de 2015 l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar per unanimitat dels 193 Estats membres els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que han de configurar l’agenda política global fins l’any 2030. Aquests objectius, recollits a l’Agenda 2030, defineixen un nou model de desenvolupament sostenible que busca la integració i l’equilibri entre les dimensions econòmica, social i ambiental, amb fites com erradicació de la fam i la pobresa, la igualtat de gènere, la lluita contra el canvi climàtic i la reducció de les desigualtats, entre d’altres.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, definits mitjançant consultes públiques, interacció amb la societat civil i negociacions entre els diferents països, s’adrecen a tots els estats, perquè només es podrà arribar a un nou model de desenvolupament si cada un d’ells avança en aquesta direcció. Alhora, els ODS reflecteixen una concepció del desenvolupament que incorpora els governs locals com a actors necessaris. En poc temps, l’Agenda 2030 i els ODS han esdevingut un referent del municipalisme català, espanyol, europeu i mundial.

La ciutat de Barcelona és cridada a assumir el repte del desenvolupament sostenible, que és el de com sostenir a llarg termini vides dignes a la ciutat per a totes les persones que hi viuen. En conseqüència, l’Ajuntament pren en consideració els ODS en el disseny dels seus plans i programes d’actuació.

El Departament de Promoció de la Infància ha estat un dels primers en incorporar els ODS al seu full de ruta, mencionant-los com un dels marcs fonamentals de referència del pla Focus infància i ciutadania 2017-2020. A més, les subvencions de Promoció de la Infància de l’any 2019 han incorporat, com a nou criteri de valoració, els “projectes que difonguin al col·lectiu dels infants els Objectius de Desenvolupament Sostenible – Agenda 2030 en clau d’infància”.

Cal destacar també que el març de 2019 es va presentar al plenari del Consell Municipal l’Informe sobre localització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 2030 a Barcelona, i en aquest nou mandat l’Ajuntament compta amb una Tinència d’Alcaldia d’Agenda 2030.