L'escola bressol número 100 de la ciutat

L'escola La Morera, al barri de Congrés-Indians, dona resposta a una de les reivindicacions veïnals històriques del territori.

L'escola La Morera, al barri de Congrés-Indians, dona resposta a una de les reivindicacions veïnals històriques del territori.

Aquest equipament municipal va obrir les seves portes al desembre del 2018 i té capacitat per  a  6 grups d’infants d’edats compreses entre 4 mesos i 3 anys, en total 87 infants. Anecdòticament és l’Escola Bressol Municipal número 100 de l’Ajuntament de Barcelona.

El projecte educatiu està basat en l’infant com a protagonista del seus propis aprenentatges. Tot el temps escolar té un valor educatiu, destacant el joc com a pilar per fomentar l’aprenentatge. Des del centre, es dona importància a la creació d´unes rutines diàries que els proporcionin autonomia, seguretat i afavoreixin l’adquisició d´hàbits d´higiene, alimentació i de descans.

Les persones educadores basen la feina en l’acompanyament  dels infants en el seu procés de desenvolupament, creant un vincle afectiu sòlid que els permeti avançar d’una manera harmònica i globalitzada. Aquesta tasca educativa es porta a terme sota una mirada coeducativa.

A l’EBM la Morera s’acompanya cada infant respectant el seu ritme i la seva individualitat, adequant les nostres intervencions i aportacions a les necessitats individuals de cada un d’ells.

A més, es posa a l’abast dels infants diferents propostes i materials, adequant-los a les diferents edats i interessos. Els materials, igual que els espais, són pensats per afavorir l’autonomia, les relacions, la manipulació i experimentació, el joc, la motricitat, la descoberta… assegurant en tot moment la seguretat dels infants i afavorint el seu  desenvolupament d’una manera globalitzada.

L’EBM la Morera vetlla perquè les relacions que s’estableixin entre educadors/es i famílies estiguin basades en la cordialitat, el respecte i la confiança mútua. Potencia també la comunicació diària, generant així espais de confiança. Fem partíceps a les famílies del dia a dia afavorint la seva presència dins l´escola, així com la seva col.laboració a través de l’AFA i del Consell Escolar.

L’EBM la Morera té una relació estreta amb altres serveis educatius  i socials del barri, ampliant així els recursos i donant resposta a les necessitats individuals de cada infant i de cada família.

Recentment s’ha començat a establir diferents relacions amb varies entitats del barri per tal d’engegar projectes compartits.

L’Escola Bressol La Morera adquireix un compromís per desenvolupar un pla d’actuacions vinculats amb  l’educació ambiental i de respecte vers l’entorn més proper. L’escola forma part d’Escoles més Sostenibles de Barcelona i  participem en projectes de millora ambiental tan a nivell de professionals, d’infants com de famílies.