Pas endavant per construir l'escola de La Maquinista

14/03/2017 - 19:06

Urbanisme. Es desencalla el projecte de construcció de l’escola definitiva de La Maquinista per posar fi a la situació provisional de barracons.

La construcció de l’escola definitiva de La Maquinista és cada vegada més a prop. L’Ajuntament començarà properament els tràmits urbanístics per disposar al més aviat possible dels terrenys on es construirà l’escola, al carrer de Ferran Junoy, al districte de Sant Andreu. La tramitació podria estar enllestida en un termini de sis a deu mesos.

“No podem esperar més, necessitem que l’escola de La Maquinista sigui una realitat.” Amb aquestes paraules ha presentat la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, el tràmit urbanístic que permetrà disposar dels terrenys on està prevista la construcció del nou centre, al carrer de Ferran Junoy, per substituir els barracons provisionals que actualment té l’escola.

La tinent d’alcaldia ha explicat que ahir es va reunir amb les famílies per informar-los d’aquesta acció. “Si anem amb aquest projecte, és que tenim la certesa juridicotècnica per fer possible la construcció d’aquesta escola”, ha dit. Per la seva banda, la tinent d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, ha destacat que l’escola està situada en un lloc estratègic i que permet donar cobertura a Sant Andreu i altres barris situats a l’altra banda de les vies del tren. “Hem desencallat una demanda que feien les famílies des de fa nou anys, i això ens permet avançar en els treballs de redacció del projecte. Ara hem de treballar amb el Consorci d’Educació el calendari de construcció”, ha puntualitzat Ortiz.

El sòl on està prevista la futura escola està inclòs en la modificació del Pla general metropolità (MPGM) en el subàmbit 2 del sector IV de La Maquinista, que incloïa la cessió a l’Ajuntament dels sòls qualificats d’equipament. La cessió, però, no es farà efectiva fins que s’aprovi el projecte de reparcel·lació que ha de reordenar els terrenys. Per fer la reparcel·lació és necessària l’aprovació del projecte d’urbanització de la zona, que el Govern municipal va denegar el desembre del 2015 perquè presentava una sèrie de deficiències, com ara l’ampliació de l’aparcament en una part del subsòl de domini públic.

La Comissió de Govern tramitarà el procediment d’ocupació directa per aconseguir la cessió avançada al projecte de reparcel·lació de solars. Aquest tipus de procediment està regulat per la legislació vigent i es pot fer en casos en què la necessitat i l’interès públic estiguin justificats. La previsió per fer efectiva la tramitació, segons ha informat Janet Sanz, és de vuit a deu mesos, tot i que si s’arriba a un acord amb el promotor de La Maquinista, es pot reduir a entre sis i vuit mesos.

D’altra banda, es continuen les converses amb el promotor del centre comercial sobre el Pla de millora urbana del sector de La Maquinista, que ha de concretar la MPGM aprovada el mandat passat. El planejament vigent inclou una superfície de 92.000 metres quadrats (36.000 metres quadrats com a sostre comercial, 6.000 metres quadrats per a usos complementaris i 50.000 metres quadrats per a habitatges).

 

 

Més informació