Temps per tu

26/09/2016 - 15:19

Un servei per fomentar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les famílies amb persones amb discapacitat.

La gestió del temps és un factor que incideix directament en la qualitat de vida de les persones. Des de l’IMPD volem contribuir a la millora de la conciliació familiar, laboral i personal de les famílies. Som conscients que la disponibilitat de temps és una qüestió sensible, que afecta a tothom, convertint-se en alguns casos en un factor de desigualtat.

Aquestes realitats fan necessàries mesures de promoció i suport a les famílies que compten entre els seus membres amb persones amb algun tipus de discapacitat.

Aquest servei, dirigit a les persones cuidadores, té dues modalitats al Districte de Sants-Montjuïc:

Temps per a famílies amb infants amb discapacitat de 4 a 18 anys

Temps personal per a les persones cuidadores, mentre els infants participen amb els seus germans i germanes i d’altres nens i nenes en activitats lúdiques de qualitat adequades a les seves necessitats a càrrec de professionals de lleure per a persones amb discapacitat.

Dia: dissabtes, cada quinze dies amb possibilitat d’ús setmanal, de 10 a 13.30 h
Lloc: Biblioteca Francesc Candel, c. Amnistia Internacional, 10
Inici: 1 d’octubre
Lloc: Escola Barrufet, Ptge. Vapor Vell, 7
Inici: 8 d’octubre

Temps per tu per a joves i adults amb discapacitat

Aquest projecte té com a objectiu donar eines per a la gestió del seu propi temps a joves i adults amb discapacitat, garantint el seu dret al lleure i l’oci, i oferint a l’hora temps personal a les seves famílies.

Dia: dissabtes, cada quinze dies, de 16.30 a 20 h
Lloc: Centre Cultural Albareda, c. Albareda, 22
Inici: 1 d’octubre

Què cal fer si hi esteu interessats?

Podeu descarregar-vos la fitxa de sol·licitud, empleneu-la. I la podeu lliurar a:

Biblioteca Francesc Candel (famílies amb infants discapacitats)

Centre Cultural Albareda (per a joves i adults amb discapacitat)

També podeu adreçar-vos a la bústia del servei: tempspertu@bcn.cat o amb el tècnic de discapacitat del districte (furgell@bcn.cat)

La inscripció restarà oberta durant tot el curs mentre quedin places.

S’estableix un preu públic amb reduccions en funció de la situació socioeconòmica de la família, els usuaris del servei podran gaudir d’una reducció del 50% o d’una exempció del pagament. Per accedir al servei ofert es prioritzarà: la seva adequació a les característiques de les persones, les necessitats familiars, la proximitat de la llar familiar i la situació econòmica.