Temps per tu t'ajuda si tens infants dependents

15/09/2016 - 10:02

Conciliació. Un projecte dirigit a cuidadors i cuidadores amb persones amb dependència al seu càrrec o bé per a joves i adults amb discapacitat

La disponibilitat de temps és una qüestió sensible, que afecta a tothom, convertint-se en alguns casos en un factor de desigualtat social o de gènere. Aquestes realitats fan necessàries mesures de promoció i suport a les famílies, especialment aquelles que compten entre els seus membres amb persones amb algun tipus de dependència.

En aquests moments el servei està present a tots els districtes de la ciutat. Consulteu els díptics informatius o la relació d’equipaments on s’està realitzant el projecte. La inscripció quedarà oberta durant tot el curs mentre quedin places.

Què ofereix?

Temps personal per a les persones cuidadores, mentre els familiars al seu càrrec participen en activitats lúdiques de qualitat adequades a les seves necessitats i dirigides per professionals de lleure per a persones amb discapacitat. A l’Eixample, el servei només està disponible per a infants de 4 a 18 anys. El servei s’ofereix al Casal Infantil Urgell (c. Comte d’Urgell, 145), dissabtes cada quinze dies de 10 a 13.30, a partir del 8 d’octubre.

S’estableix un preu públic amb reduccions en funció de la situació socioeconòmica de la família, els usuaris del servei podran gaudir d’una reducció del 50% o d’una exempció del pagament. Per accedir al servei ofert es prioritzarà: la seva adequació a les característiques de les persones, les necessitats familiars, la proximitat de la llar familiar i la situació econòmica.

Què cal fer si hi esteu interessats?

Empleneu i lliureu la fitxa de sol·licitud que trobareu als equipaments públics on s’ofereixi el servei. Per a més informació us podeu adreçar a la bústia: tempspertu@bcn.cat.

La inscripció restarà oberta durant tot el curs mentre quedin places.