Tolerància zero contra l'abús sexual i el maltractament infantil

17/01/2018 - 19:18

InfAi??ncia. Diferents administracions i institucions treballaran conjuntament per millorar les polítiques de prevenció i la resposta davant dels casos que es presentin.

Per millorar les polítiques de prevenció i oferir una millor resposta davant dels casos que es presentin, neix la Taula per a la Prevenció i l'Atenció de l'Abús Sexual i el Maltractament Infantil, en què participen l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i diferents institucions del sector de la infància.

“És una taula que persegueix la tolerància zero contra els abusos sexuals en els equipaments municipals. Es tracta d’apoderar els infants perquè sentin que, quan hi ha un presumpte abús sexual o un maltractament, poden parlar-ho obertament i denunciar-ho”, ha remarcat el comissionat d’Educació, Infància i Joventut, Miquel Àngel Essomba.

Per avançar en aquesta línia, les administracions i les institucions compartiran iniciatives i eines, impulsaran nous projectes conjunts i treballaran conjuntament per detectar més fàcilment les necessitats, tant socials com institucionals. És a dir, treballaran perquè les polítiques per a la prevenció de l’abús sexual i el maltractament infantil es facin de manera més cohesionada i incrementin l’eficàcia.

El Ple de la taula es reunirà com a mínim un cop a l’any i es crearan grups de treball per tractar qüestions específiques del dia a dia, de manera que es pugui donar una resposta ràpida i coordinada en el moment que calgui.

Programa de prevenció de l’abús sexual i el maltractament infantil

El programa inclou un diagnòstic dels diferents equipaments municipals per detectar quines són les millores a fer i fixar unes recomanacions, tant arquitectòniques com globals o de bones pràctiques. A partir d’aquest diagnòstic es crearà també un protocol d’actuació sobre possibles casos d’abusos en els diferents tipus de centres.