Vuitanta-nou centres educatius de Barcelona inicien el curs 2016-17 amb Camí Escolar, Espai Amic

07/09/2016 - 11:13

Mobilitat. 'Camí Escolar, Espai Amic' i 'Bus a Peu' són programes municipals que volen facilitar el trajecte dels infants al centre educatiu d'una forma segura i sostenible.

Aquests recorreguts s’identifiquen amb senyalització viària específica, horitzontal i vertical, per facilitar als nois i les noies la possibilitat d’anar i tornar a peu de l’escola o l’institut, sols o en grup, de manera autònoma, segura, saludable i sostenible.

Coincidint amb l’inici del nou curs escolar 2016-17, l’alumnat, famílies i comunitats educatives en general, d’un total de vuitanta-nou centres educatius de Barcelona, tenen a la seva disposició un Camí Escolar, Espai Amic, que són espais amb senyalització viària, principalment de color verd i blanc, a terra o en senyalitzacions verticals, situats sempre al voltant d’escoles i instituts.

L’objectiu d’aquests camins és oferir a l’alumnat la possibilitat d’anar o tornar a peu dels seus centres educatius, sols o en grup, de manera autònoma, saludable, segura i sostenible.

Aquesta iniciativa municipal ajuda a impulsar i promoure una ciutat més propera als nois i noies, fomenta la responsabilitat i el respecte, impulsa la convivència i la mobilitat sostenible i prioritza la qualitat de vida de les persones i el respecte per l’entorn social i ambiental, a la vegada que forma part de les polítiques de sensibilització i educació viària adreçades des de l’Ajuntament de Barcelona a l’alumnat de la ciutat, a les seves famílies, als centres educatius i, en general, a tota la ciutadania.

Durant el curs 2016-17, es preveu iniciar nous Camins Escolars, Espais Amics que donaran servei a 15 centres educatius més de la ciutat. 

El programa Camí Escolar, Espai Amic s’impulsa des de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, els departaments de Seguretat i Prevenció i Mobilitat, i els districtes de la ciutat, i compten amb la implicació de les direccions i professorat, de l’alumnat i de les associacions de pares i mares d’alumnes dels centres, de botigues properes als camins, així com d’entitats i associacions dels barris dels districtes.

Iniciatives de Bus a Peu a Barcelona

Dins del marc del programa Camí Escolar, Espai Amic a la ciutat també hi ha cinc centres educatius que disposen del projecte de Bus a Peu, impulsats també des de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquesta iniciativa municipal es desenvolupa amb la participació de famílies de centres educatius que, amb un recorregut establert, es fan responsables de diferents nois i noies de l’escola i els porten, a peu i en transport públic, des de diferents punts fins a l’escola i a l’inrevés.

El trajecte té origen i final, parades a diferents llocs preestablerts i horari, i els participants acostumen a portar una armilla que permet una major visibilitat, acompanyats sempre d’adults al davant i al darrere.

El Bus a Peu és també un bus educatiu que ajuda als usuaris a adquirir hàbits i habilitats com a vianants i promou valors com la sostenibilitat o la coresponsabilitat, entre altres. Cada Bus a Peu és diferent i s’adapta a les necessitats dels usuaris, famílies i a les característiques del barri i de l’escola.