Assessoria en associacionisme

Assessoria en associacionisme

Als serveis infoJOVE també pots fer preguntes sobre el teixit associatiu juvenil a través del Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ).

Les tècniques del CRAJ et resoldran dubtes sobre:

 • Associacionisme i voluntariat:
  Orientació a persones que volen associar-se o fer un voluntariat, suport de difusió a les entitats que cerquen persones voluntàries…
 • Creació d’entitats:
  Tràmits de constitució d’una associació juvenil, per on començar, quina documentació cal aportar...
 • Estratègia i valors:
  Missió, visió, valors (com fem l’entitat més feminista, ecologista, antiracista...), pla estratègic...
 • Participació i democràcia:
  Sistemes de presa de decisions a l’entitat, participació interna, assemblees, reglament de règim intern...
 • Cures:
  Tot allò que té a veure amb les persones de l’entitat, ja sigui processos de relleu, dinàmiques de poder, gestió de conflictes...
 • Projectes i activitats:
  Disseny de projectes de l’entitat, organització d’esdeveniments a l’espai públic, activitats internacionals...
 • Gestió:
  Finançament (subvencions, campanyes econòmiques), gestió econòmica (pressupost, comptabilitat, facturació), fiscalitat (impostos i taxes), legalitat (modificació d’estatuts, protecció de dades)...
 • Comunicació externa:
  Com fer visible el col·lectiu o associació de joves, imatge corporativa, canals de difusió, relació amb mitjans de comunicació...
Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ) Projectes col·lectiusCRAJ - Formacions

Més informació:

· Web del CRAJ i xarxes socials: Instagram i Twitter

· Tel. 932 655 217. A/e: info@crajbcn.cat

· Apartat sobre Participació al web de Joventut