Preguntes freqüents Formació

Per a presentar-se a la prova +25 cal reunir TOTS els requisits següents:

 • Tenir 25 anys com a mínim, durant l’any natural que faràs la prova
 • No tenir superades les PAU (o equivalent)
 • No estar en possessió d’un Títol de tècnic/a superior de formació professional, arts plàstiques i disseny o d’esports (o equivalent)
 • No tenir cap titulació universitària

Si no compleixes algun dels requisits, no t’hi podràs presentar.

https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/tinc-mes-25-anys/

Si són dos estudis de la mateixa convocatòria de beques (per exemple: EOI i Batxillerat) només obtindràs la beca per un dels dos estudis. Per tant, intenta demanar la beca per aquell estudi que més et convingui segons les quanties que puguis obtenir.

No, les places universitàries s'assignen per ordre de nota rigorós i segons l’ordre de preferència que ha indicat la persona a la seva preinscripció. Per tant, mai ningú amb una nota d’accés més baixa que la teva, obtindrà plaça abans que tu, encara que l’hagi escollit en primera opció i tu hagis escollit en una altra opció i no t’assignin l’opció preferent.

https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/assignacions/

 • Universitat (un cop aprovades les proves d'accés a la universitat PAU)
 • Un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional
 • Un cicle formatiu de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny (fent la prova específica d’aptitud menys alumnes de batxillerat artístic)
 • Un cicle formatiu de grau mitjà esportiu (fent la prova específica d’aptitud)
 • Un cicle formatiu de grau superior de formació professional
 • Un cicle formatiu de grau superior d'arts plàstiques i disseny (fent la prova específica d’aptitud menys alumnes de batxillerat artístic) 
 • Als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d'accés)

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/batxillerat/ 

Hi ha un primer període d’admissió: 

 • El 70 % de places són per als alumnes que provenen de l'ESO (ordenats per qualificació). 
 • El 20 % de places són per als alumnes que hagin superat els mòduls obligatoris d'un PQPI, que provenen de la formació professional bàsica o cicles formatius de grau bàsic (ordenats per qualificació).
 • El 10 % de places són per als alumnes que provenen de la prova d'accés o del curs específic d'accés o que tenen altres titulacions que en permeten l'accés (ordenats per qualificació). També accedeixen per aquesta via els alumnes dels PFI que han participat a les proves d'accés i les han superat o bé n'han obtingut l'exempció.

*Primer s’assignen les places a l’alumnat amb continuïtat d’escolarització i les vacants resultants s’assignen a la resta de l’alumnat.

Al segon període d’admissió:

 • Només poden presentar-se les sol·licituds de 1r curs que en el primer període d’admissió NO van obtenir plaça ni per assignació ni per gestió de llista d’espera.
 • Els participants poden ampliar les peticions de la sol·licitud de preinscripció dins el termini establert. 
 • Les peticions s’ordenen d’acord amb la qualificació que permet l’accés al cicle. 
 • En primer lloc s’assignen les peticions de les sol·licituds admeses al procés per a alumnat amb continuïtat i en segon lloc, les sol·licituds de la resta de l’alumnat.

Per més informació:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/

Poden accedir-hi les persones que han complert 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural que inicien la formació.

També hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys l'any natural que inicien la formació si tenen un contracte laboral que les impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari o si són esportistes d'alt rendiment.

En un centre o escola d'adults s'hi pot estudiar: 

 • Ensenyaments de llengües (català, castellà, anglès i francès)
 • COMPETIC (informàtica)
 • Formació instrumental 
 • Educació secundària per a les persones adultes
 • Curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM)
 • Preparació per a les proves d’accés (a cicles de grau mitjà i superior, a la universitat per a majors de 25 anys).

Per accedir en un Centre de Formació d'Adults cal formalitzar la preinscripció en el termini fixat. 

Per a més informació podeu consultar la web del Departament d’Educació. 

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/educacio-adults/ 

Aquí es pot veure tota l’oferta dels centres de formació d’adults a la ciutat de Barcelona: 

https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/04_carpeta_orientador/K02_OfertacentresADULTS-Publica.pdf

Si es tracta d’estudis NO UNIVERSITARIS:

Es poden homologar tots els estudis reglats de sistemes educatius estrangers.

Els requisits que han de complir són:

 • Tenir validesa oficial en el país al qual corresponen.
 • Els estudis han d’estar superats. No es convaliden assignatures soltes.
 • Haver superat tots i cadascun dels cursos anteriors al curs que es vol homologar.
 • Haver-hi equivalència acadèmica suficient, en la durada i els continguts, respecte als estudis o al títol espanyol.

Per orientació et pots dirigir a aquests serveis que són per informar, assessorar i acompanyar persones en el procés de reconeixement dels seus títols acadèmics.

Per més informació: 

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/homologacio/inici/ 

Si es tracta d’estudis UNIVERSITARIS:

Les escoles oficials d'idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, on pots aprendre diversos idiomes. Gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l'Estat espanyol. I també ofereixen altres cursos com: cursos monogràfics i cursos intensius d'estiu d'altres idiomes. El tipus d'ensenyament es presencial o semipresencial, i cada curs té una durada de 130 hores. Aquests ensenyaments s'organitzen en diferents nivells, segons l'idioma.

Al següent enllaç podeu trobar les diferents llengües que s’ofereixen, tenint en compte que poden haver-hi més o menys segons l’EOI a la que us dirigiu. Us recomanem comprovar quines llengües s’ofereixen a les diferents EOIs. 

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/idiomes/ 

No. La superació d'un PFI no suposa l'obtenció del graduat en ESO. Per obtenir-lo t'has de matricular en un centre de formació d'adults i cursar els mòduls que corresponguin, segons el teu nivell.

Els certificats que s'obtenen fent un PFI són:

 • el certificat del programa de formació i inserció.
 • el certificat de professionalitat corresponent a la qualificació professional acreditada pel conjunt d'unitats de competències assolides en el PFI.

A més, segons el centre on hagis estudiat el PFI, obtindràs:

 • el certificat del Curs d'accés a grau mitjà (CAM), si el teu centre està autoritzat a impartir-lo.
 • el certificat de superació de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà, si el teu centre no està autoritzat a impartir el CAM.

Tot i no tenir la ESO es pot accedir directament a un GM. 

Per més informació: https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/pfi/ 

No en tots els casos, doncs també s’ofereix formació per a persones en actiu (que estiguin treballant). Si no és el teu cas, sempre és millor estar inscrit/a al SOC com a demandant d’ocupació. 

A més, si tens entre 16 i 29 anys i ni estudies ni treballes, també et pots inscriure a la Garantia Juvenil i així poder optar a tenir més oportunitats de formació, pràctiques i inserció laboral.