Pot l'arrendador/a entrar al pis llogat quan vulgui?

dl., 02/06/2023 - 10:32

Habitatge. Aquest mes ens preguntem si el nostre arrendador/a pot entrar al pis quan aquest està llogat.

Sovint trobem, als contractes de lloguer d’habitatge, una clàusula que permet a la persona arrendadora visitar l’habitatge llogat durant el contracte de lloguer per comprovar l’estat de conservació d’aquest.

Aquesta és una situació abusiva que perjudica la persona llogatera, ja que faculta a la persona arrendadora a entrar a l’habitatge pertorbant al llogater en l’ús pacífic de l’habitatge.

La persona arrendadora ha de garantir l’ús pacífic de l’habitatge durant el temps que duri el contracte de lloguer. Hem de pensar que, quan lloguem un habitatge perquè sigui el nostre habitatge habitual, estem fixant el nostre domicili, el lloc on viurem i establirem el nostre espai privat.

Hem de pensar també que el concepte “domicili” es troba protegit per la Constitució espanyola, quan parla del dret a la “inviolabilitat de domicili” i que, per tant, la persona arrendadora no pot entrar quan vulgui amb l’excusa de comprovar l’estat de l’habitatge. Seria una intromissió a l’espai íntim i privat de la persona o persones que habiten l’habitatge.

Així, només estaria permesa l’entrada de l’arrendador a l’habitatge llogat, quan s’hagi de fer alguna obra de reparació a l’habitatge, en aquest cas si que està justificat que la persona arrendadora pugui entrar a l’habitatge específicament per a això i sempre parlant amb antelació amb les persones llogateres.

Si tens dubtes sobre alguna de les clàusules del teu contracte de lloguer o vols revisar bé el contracte abans de signar, pots contactar amb l’Assessoria d’Habitatge a través dels Serveis infoJOVE de Barcelona.