Decidim incorpora la signatura digital

09/04/2019 - 13:23

És la primera plataforma de l’Estat que permet signatures digitals vinculants i segures, un nou canal que reforça les signatures presencials.

La plataforma digital de participació ciutadana Decidim desenvolupa una nova funcionalitat a la seva última versió; la signatura electrònica. És la primera plataforma de l’Estat que permet signatures digitals vinculants i segures, un nou canal que reforça les signatures presencials.

Aquesta tecnologia permet donar suport a iniciatives ciutadanes, signant electrònicament. La primera prova pilot s’ha dut a terme a la ciutat de Barcelona, a través de la plataforma Decidim Barcelona amb la iniciativa “És una qüestió de gènere: Proposta per promoure bones pràctiques entre la Guàrdia Urbana de Ciutat Vella a través de formació en temes de gènere”.

La nova funcionalitat també es podrà aplicar a qualsevol altra ciutat o organització que utilitzi el software Decidim, les quals podran configurar des de l’administració els passos que considerin necessaris per a que una persona pugui signar.

El primer pas a configurar consisteix en activar l’opció “signatura digital” en el tauler d’administració, dins de l’espai de participació “iniciatives”. Les opcions que es poden activar posteriorment per fixar els passos que l’usuari haurà de seguir a l’hora de signar  digitalment, són: La recopilació de dades personals de la participant amb la signatura i el pas de validació al procés de signatura mitjançant SMS.

El sistema assegura un procediment segur i íntegre, amb comprovació de la unicitat de les signatures, l’encriptació de les dades personals i amb la certificació de cada signatura a través d’un segell de temps, proporcionat per un tercer.