Oberta la presentació d'ofertes per a la gestió de l'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica i la seva Oficina Tècnica 

31/07/2020 - 18:56

Un nou equipament que es planteja com un espai per a la innovació, l’experimentació i la recerca aplicada, que vol acollir un ecosistema de projectes i iniciatives al voltant de la tecnologia crítica, la democràcia participativa i la cultura digital.

Des de la Direcció d’Innovació Democràtica, (pertanyent a l Àrea de Cultura, Educació Ciència i Comunitat) s’obre la presentación d’ofertes pero a la gestió de l’Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica, ubicat a l’edifici Canòdrom;  un nou equipament que es planteja com un espai per a la innovació, l’experimentació i la recerca aplicada, que vol acollir un ecosistema de projectes i iniciatives al voltant de la tecnologia crítica, la democràcia participativa i la cultura digital. Un laboratori ciutadà en tecnologia i democràcia que busca generar dinàmiques de col·laboració entre institucions públiques, comunitats organitzades, projectes socials, centres de recerca, ciutadania i una xarxa d’espais que comparteixin finalitats similars.

 

Els  objectius  principals,  que  es  deriven  del  document Projecte  de  PAM 2020-2023 aprovat en Comissió de Govern el 16 de gener de 2020 i que l’empresa gestora ha de tenir present en totes les seves accions són:

  1. Contribuir  a fer  de  Barcelona  la  capital  europea  de  la  ciència  i  la  tecnologia  ètica  i democràtica així com una referència global de  la  innovació social i democràtica. Per  això  es proposa potenciar la innovació ciutadana de base, especialment al voltant de la tecnologia i la democràcia.
  2. Afrontar   els   grans   reptes   de   la   societat   xarxa,   abordant   problemàtiques   que   afecten actualment a la ciutadania, a escala global i local (el canvi tecnològic, les polítiques de dades, la  intel·ligència  artificial,  la  participació  política  en  la  societat  digital,  etc…),  amb  una perspectiva crítica i participativa.
  3. Potenciar  l’experimentació,  el  prototipatge  i  l’escalat  i  donar  suport  a  projectes  que  exploren de  manera  crítica  els  problemes  i  possibilitats  existents  entre  tecnologia,  ciència  i  societat,  i que  innoven  en  la  seva  governança  de  manera  democràtica.  S’impulsaran  especialment aquells projectes i propostes capaces de generar prototips d’acció.
  4. Facilitar l’accés a l’educació, la formació i la capacitació al conjunt de la ciutadania entorn a la ciència, la tecnologia i la societat des d’una perspectiva crítica i democràtica.
  5. Potenciar les xarxes de col·laboració i cooperació entre ateneus d’innovació, equipaments públics, laboratoris, centres de creació i experimentació per desplegar  programes compartits d’innovació i alfabetització digital i democràtica.

Contulta aquí tota la informació