Projectes

Una comunitat forta permetrà millorar i fer que el mateix desenvolupament de la plataforma sigui participatiu.

El projecte principal d'Innovació Democràtica és Decidim, un programari lliure escrit en codi font obert per a una plataforma de presa de decisions i de participació transparent i rastrejable, que permet dur a terme un seguiment de propostes, saber-ne el resultat o conèixer les respostes de les entitats o les institucions que la utilitzin.

Però Decidim és més que un programari; és una infraestructura democràtica digital i pública en desenvolupament i extensió constants. La plataforma digital de participació de l'Ajuntament de Barcelona (decidim.barcelona) és un dels nostres projectes principals, i també ho són les seves extensions cap a altres ajuntaments (Terrassa, Sabadell, Gavà, l'Hospitalet del Llobregat, Badalona, Sant Cugat o Pamplona, entre d'altres) i institucions, com la Diputació de Barcelona.

La plataforma està al servei dels experts i la ciutadania, a les SOM (Sessions Operatives Metadecidim) i els LAB Metadecidim, en els quals l’eina pot créixer i se’n pot millorar el desenvolupament.

Volem que la ciutadania pugui prendre part en les polítiques públiques de la ciutat, i en aquest context hem elaborat un projecte de formació per a formadores en capacitació digital, per promoure un ús de les TIC segur, apoderat, crític, atent a la privacitat i basat en el programari lliure, per a la participació política i l'activisme.

Finalment, tenim un projecte de gestió, edició i divulgació d'investigacions específiques basat en la col·laboració participativa, l'autogestió d'eines lliures i els comuns de coneixement obert, per publicar estudis que s'endinsin en diversos aspectes de la democràcia activa i directa, la compensació de desigualtats socials en la participació, mecanismes de participació digital, pressupostos participatius o participació i tercera edat.

Treballem diverses línies d'actuació:

  • Desenvolupament i extensió de la plataforma Decidim

  • SOM (Sessions Operatives Metadecidim): disseny participatiu de la plataforma

  • Metadecidim LAB, investigació en xarxa per a una democràcia en xarxa

  • Capacitació per a la participació segura, inclusiva i radical

  • Gestió, edició i divulgació d'investigacions específiques

Projectes destacats

Actuacions per organitzar i sistematitzar la participació activa de la ciutat.

decidim.barcelona és la plataforma digital de participació de l'Ajuntament de Barcelona per construir una ciutat més democràtica. Està escrita en codi font obert, perquè qualsevol ciutadà pugui veure com està construïda i pugui reutilitzar-la o millorar-la. És també una eina que ens ajuda a construir una xarxa de ciutats més obertes, transparents i col·laboratives per apoderar-ne els ciutadans.
Formem en participació digital segura