Capacitació

Formem en participació digital segura

Durant els dies 4 i 11 de maig es va realitzar una formació intensiva centrada en difondre pràctiques segures al voltant de la participació digital.

En aquesta formació han participat persones formadores d’adults, dinamitzadors digitals, tècnics de participació d’ajuntaments o organitzacions que volen impulsar processos democràtics. Hem conegut els riscos que corre la ciutadania en el moment de posar-se en xarxa, i hem compartit eines i estratègies que ens poden ajudar a tenir una vida digital garantint uns mínims de privacitat i de seguretat de les nostres dades.

També hem reflexionat sobre com podem fer servir molts recursos en línia per facilitar la participació ciutadana, tenint en compte com ha de ser aquesta, quins criteris ha de tenir, per a que generi espais de qualitat per a tota la ciutadania.

La línia de capacitació de l’Àrea d’Innovació democràtica treballa en un programa de capacitació per a la formació de persones formadores vinculades a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i el foment de processos de participació ciutadana.

Pots consultar els materials del curs al repositori de materials elaborats per l’Àrea d’Innovació democràtica.