Decidim.barcelona

decidim.barcelona és la plataforma digital de participació de l'Ajuntament de Barcelona per construir una ciutat més democràtica. Està escrita en codi font obert, perquè qualsevol ciutadà pugui veure com està construïda i pugui reutilitzar-la o millorar-la. És també una eina que ens ajuda a construir una xarxa de ciutats més obertes, transparents i col·laboratives per apoderar-ne els ciutadans.

decidim.barcelona té com a objectiu servir com a portal i infraestructura tant per als processos de participació promoguts per l'Ajuntament (PAM, desenvolupament de normes, plans d'urbanisme, etc.), com per a aquells posats en marxa per la ciutadania i les associacions (iniciatives populars, desenvolupament comunitari, etc.). La plataforma, desenvolupada amb programari lliure mitjançant metodologies obertes, àgils i participatives, ofereix eines de presa de decisions col·lectives, comunicació i campanyes, convocatòria de citacions presencials (assemblees, trobades), escriptura col·laborativa de textos i altres funcionalitats de comunicació i col·laboració digital per millorar la qualitat democràtica del Consistori i altres entitats de la ciutat.

El febrer del 2017 Decidim s'expandeix. Juntament amb la Diputació de Barcelona i sis municipis metropolitans (l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Sabadell, Badalona, Gavà i Sant Cugat del Vallès), es firma un conveni entre l'Ajuntament i el consorci d'administracions locals Localret per estendre Decidim a la resta de municipis catalans. Gradualment, s'hi han anat sumant altres municipis. Actualment, altres municipis com Pamplona o Vilanova i la Geltrú, ja disposen d’una instal·lació operativa de Decidim.