Decidim.org

Decidim és una plataforma digital de participació ciutadana de codi lliure i obert per a ciutats i organitzacions.

Decidim és una plataforma digital de participació que s’ha desenvolupat de manera genèrica per tal de poder articular qualsevol tipus de procés democràtic i amb l’objectiu de que pugui ser utilitzat fàcilment per altres institucions i  organitzacions. El seu disseny i la seva flexibilitat, el fet de ser programari lliure, la seva arquitectura modular i el model de desenvolupament obert, ha generat una enorme extensió, de manera que, després de tres anys, hi ha més de 80 governs locals i regionals que han apostat per aquesta plataforma i més d’una quarantena d’organitzacions socials. Com a projecte de programari lliure qualsevol pot veure el codi, copiar-lo, modificar-lo i difondre’l, sempre i quan, mantingui la mateixa llicència (AGPLv3). A més a més, Decidim és també una comunitat de persones i organitzacions que busca i dissenya mecanismes per a la governança democràtica del projecte que ha trascendit a la pròpia ciutat de Barcelona i és a dia d’avui ja un projecte d’abast internacional.

Decidim ha esdevingut una infraestructura digital clau a nivell de ciutat. Opera com a servei públic per a organitzacions socials i d’economia  social i solidària i com a servei públic per a la governança democràtica d’equipaments municipals. El projecte ha trascendit l’escala local i s’ha estès a administracions públiques i organitzacions socials, tant a Catalunya i a la resta d’Espanya, com a altres països com França, Mèxic, Bèlgica o Finlàndia. Actualment, els consorcis, Diputacions i governs que utilitzen el Decidim tant a Catalunya com a la resta d’Espanya arriben a 5, hi han 21 ajuntaments que utilitzen el Decidim, tant a Catalunya com a la resta d’Espanya, 28 ajuntaments que utilitzen el Decidim de la Diputació de Barcelona i 4 de la Diputació de Girona, 25 organitzacions Internacionals (Ciutats, governs regionals, organitzacions) i 28 organitzacions nacionals.