Laboratori d’Innovació Democràtica

És un espai obert, participatiu i en xarxa per a la innovació democràtica. Un catalitzador de projectes i comunitats de recerca, de desenvolupament, de prototipat i d’acció orientats a construir solucions democràtiques i possibles problemàtiques de la ciutat.

Visió:
El LID vol ser un laboratori de referència local, estatal i global en la innovació democràtica per a la transformació social. El seu objectiu és ser un catalitzador de projectes i comunitats de recerca, desenvolupament, prototipat i acció orientats a construir una ciutat més justa i democràtica. Per a aconseguir-ho dirigim les nostres activitats a actors locals i globals, sempre connectats al territori metropolità. D’aquesta manera aspirem a contribuir en la creació d’una xarxa de Laboratoris Municipals o xarxa d’Ateneus d'Experimentació Social (en cultura, economia, democràcia, etc.) en múltiples escales.

1. Analitzar i diagnosticar problemàtiques i desitjos socials.
2. Explorar les fronteres i la noves tendències en la intersecció entre democràcia, tecnologies i ciutat.
3. Potenciar processos i projectes de pensament, recerca, prototipado i disseny que explorin noves formes de construir una ciutat més democràtica.
4. Connectar persones, coneixements, sabers tècnics, pràctiques, dispositius i visions socials, facilitant l'aprenentatge i la entre comunitats, projectes i institucions públiques.
5. Contribuir del seu entorn pròxim, el barri, la ciutat i el món, mitjançant la creació de xarxes i la producció de prototips i recursos lliures, des d'una visió de radicalitat democràtica i transformació social.

Objectiu General:

 • Crear un ecosistema d'innovació de, per i per a la ciutadania orientat a generar respostes a problemes i desitjos de la ciutat, i impulsar la transformació social.
 • Promoure aquests objectius oferint espais, metodologies, dispositius, recursos materials, humans i logístics.
 • Facilitar el desenvolupament de projectes de pensament, recerca, innovació, desenvolupament i prototipat amb una visió crítica i una orientació al bé comú.


Objetius Específics

 1. Instituir un espai ciutadà de pensament, debat i acció, democràtic i col·laboratiu
 2. Explorar noves metodologies de treball experimental, participatiu i basades en l’experiència relacionades amb la democràcia.
 3. Oferir eines, recursos i infraestructures (coneixement, tecnologia, assessoria legal i econòmica, xarxa...) per al desenvolupament de projecte.
 4. Fomentar i finançar la recerca ciutadana orientada a la solució de problemes de la ciutat, dels seus habitants i de les organitzacions en col·laboració amb la recerca acadèmica, institucional i econòmic-professional.
 5. Proveir recursos oberts i espais participatius per a la recerca de projectes del propi Ajuntament i de la ciutadania.
 6. Prototipar models de ciència ciutadana, d’innovació social i de co-gestió i governança de laboratoris urbans.
 7. Generar un ecosistema productiu de serveis relacionats amb la innovació social i democràtica.
 8. Promoure projectes i prototips de tecnologia orientats al bé comú que han estat concebuts de manera crítica mitjançant la participació.
 9. Potenciar nous discursos i coneixements alternatius, així com materials pedagògics, entorn de la democràcia.
 10. Crear una infraestructura oberta per a la trobada de persones i comunitats apassionades per la democràcia, les tecnologies i les transformacions socials.
 11. Fomentar convergències o la creació de xarxes, comunitats, institucions i projectes orientats a pensar i projectar solucions a les problemàtiques de la ciutat de tipus acadèmic, tecnològic, social, comunitari, empresarial i públic-municipal.

Entra al web del LID i participa!

CONTACTE
Laboratori d’Innovació Democràtica

Fàbrica de Creació Fabra i Coats,
Carrer de Sant Adrià, 20
Barcelona 08030