You are here

El Pla especial d’infraestructures (PEI) consisteix en la implantació d’una xarxa de serveis i infraestructures al Poblenou, com a resposta als nous requeriments residencials i a una presència important d'activitats intensives en coneixement i empresarial, de tal manera que siguin innovadores i competitives en el mercat nacional i internacional.

La gestió del PEI va des de la redacció dels projectes fins a l'execució de les obres, i es desenvolupa en sectors fraccionats per no interrompre altres activitats i obres que es porten a terme en el sector. 

Actualment:

  • Obres al c. Cristóbal de Moura, Provençals i Fluvià a l'àmbit de Ca l'Alier
  • Obres de la plaça de Dolors Piera
  • Obres al c. del Marroc, entre Agricultura y Josep Pla.
  • Obres del parc del Campus Audiovisual 22@ - Ca l'Aranyó.
  • Projecte d'urbanització del c. Zamora, entre Almogàvers i Pere IV.
  • Projecte d'urbanització dels carrers Tànger/ Pamplona y Álaba.
  • Projecte d'urbanització del c. Almogàvers, entre Joan de Àustria i Pamplona.