You are here

Al districte de Sant Martí i envoltat pel districte tecnològic del 22@, la Gran Via de les Corts Catalanes, el Fòrum i el barri de La Mina (que pertany al municipi de Sant Adrià de Besòs), aquest àmbit es troba sobre els terrenys de la plana del delta del riu Besòs, uns terrenys sorgits d’unes antigues maresmes que es van anar dessecant a partir del segle XVII i de les aportacions de terres fetes abans i durant la construcció del barri. Les dades actuals són:

 • 32 ha de superfície.
 • 24.660 habitants.
 • 85 blocs/ torres aïllades d’habitatges.
 • 4.598 habitatges (203 es troben en comunitats).
 • 39 locals comercials.

Àmbit d’intervenció

En data 21 de maig del 2020 mitjançant comissió de Govern s’aproven els ‘treballs preparatoris per a la delimitació de l’àmbit de Regeneració Urbana’ en aquest barri, dins d'aquest marc i amb l’objectiu de poder tenir la informació necessària per determinar l’estat del parc d’habitatges i establir-ne un pla d’accions, l’Institut Municipal d’Urbanisme ha dissenyat una campanya d’inspeccions.

Estat de la Regeneració

L’Institut Municipal d’Urbanisme ha iniciat la campanya d’inspecció tècnica que permetrà fer una diagnosi prèvia de la situació en la qual es troba el parc d’habitatges. Amb aquesta diagnosi, es podrà definir amb exactitud quines són les actuacions que caldrà dissenyar per regenerar la zona, i podrà establir un ordre de prioritats en aquells edificis que estiguin en una situació més delicada.

Prèviament, l’Ajuntament ha posat en marxa un porta a porta informatiu a tots els pisos a inspeccionar, que permetrà també concretar la visita tècnica dels equips municipals.

La campanya, fruit de l’estudi realitzat per l’IMU es desenvoluparà en 4 fases, les quals inclouran:

 • 45 comunitats (d’un total de 203)
 • 1.022 habitatges (d’un total de 4.598)

Actualment s’estan realitzant les inspeccions de les fases 1 i 2, que inclouen 28 de les 45 comunitats totals, i 516 habitatges.

Les inspeccions de les fases 3 i 4 s’iniciaran a l’acabament de les inspeccions que s’estan realitzant, i repercutiran a un total de 17 comunitats i 506 habitatges.

Es preveu que la campanya hagi finalitzat en el primer trimestre de 2023, amb el lliurament a cada comunitat inspeccionada del corresponent Informe Tècnic.

 

 • Inspecció visual prèvia de la comunitat.
 • Inspecció visual pis per pis i si es considera recull de mostres.
 • Si es prenen mostres, està garantit l’arranjament de l’element que sigui afectat per la presa de mostra així com les mesures cautelars si s’escauen.
 • Proves de laboratori i avaluació de la inspecció.
 • Entrada de les dades obtingudes en un repositori comú.
 • Redacció del document d'inspecció.
   

L'Oficina d’informació

El barri compta amb una oficina d’informació per a les funcions de dinamització i lliurament de material comunicatiu, ubicada al Centre Cívic del Besòs (Rambla de Prim, 87).
 

Les proves pilot

L’Institut Municipal d’Urbanisme ha engegat una sèrie de projectes pilots esdevingudes d’anteriors intervencions en l’àmbit, adaptant-ne els projectes als criteris de Regeneració urbana. Si bé les finques on s’intervindrà no estan en l’àmbit de la campanya d’inspeccions, els resultats d'aquest exercici s’inclouran a  les conclusions de la campanya i a la delimitació de l’àmbit.

Les proves pilot inclouran 10 comunitats de propietaris i es realizaran en dues fases.

Les finques que actualment es troben dins els projectes de proves pilots són les següents , entre les quals la finca situada al carrer de Messina, 11, és la que està més avançada, el juliol de 2022 s’han iniciat les obres i està previst que acabin el maig de 2023

 

Podeu consultar part de la proposta en aquest document. El projecte intervindrà en els elements següents:

Rehabilitació energètica

 • Augmentar l’aïllament tèrmic de les façanes mitjançant sistema SATE.
 • Renovació de totes les fusteries exteriors dels habitatges per unes de millors en l'ambit energètic.
 • Substitució de la coberta, per una de millors prestacions energètiques.
 • Instal·lació d'un nou parament pluvial al frontal amb aïllament tèrmic.
 • Estudi per la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la coberta per a la generació d’energia elèctrica.
 • Instal·lació de tendals a la façana sud-oest com a mecanisme de protecció de la radiació solar.

Rehabilitació estructural

 • Reparació de totes les patologies estructurals existents.

Accessibilitat

 • Instal·lació d’un ascensor.
 • Arranjament dels accessos i caixa d’escala.

Creació d’espais semiprivats

 • Balcons a la façana sud-oest del c. de Trapani per donar solució a noves necessitats de l’habitatge.

Renovació d’instal·lacions

 • De la xarxa de sanejament i de les connexions a la xarxa general.
 • De la instal·lació elèctrica de zones comunes per adaptar-la a les normatives actuals.
   

Són comunitats del Grup 1:

 • c. d' Epir, 6
 • c. de Marsala, 6
 • c. de Tarba, 4
 • c. de Rodes, 6

Són comunitats del Grup 2: 

 • c. d’Alfons el Magnànim, 44
 • c. de Sàsser, 6
 • c. de Benevent, 6
 • c. de Prada, 12
 • c. de Tessàlia, 4

 

 

Més informació

Oficina de Regeneració Urbana del Besòs i el Maresme
Centre Cívic Besòs

Rambla de Prim, 87-89 / Tel. 932 564 935

Horari d'atenció al públic: Dimarts i dijous, de 16.00 a 19.00 h
inforegeneraciourbana@bcn.cat

 

Taules de regeneració urbana
L’objectiu de les Taules de regeneració urbana, convocades per l’Àrea d’Ecologia Urbana, és crear un espai territorial d’informació, diàleg i seguiment dels projectes de regeneració urbana promoguts per l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) i de la mà dels districtes.

Acta Taula Besòs i el Maresme 03/11/22 - Presentació sessió