You are here

Aquest barri es troba en el districte de Sant Andreu, a l’extrem nord-est de Barcelona, entre el riu Besòs, la ronda de Dalt i l’avinguda Meridiana.

La prova pilot a La Trinitat Vella es va iniciar l’any 2018. Aquesta actuació de regeneració urbana té com a objectiu dur a terme una actuació integral, actuant tant sobre els edificis (dotant-los de noves funcionalitats, sobretot en l’àmbit energètic) com en l’espai públic.

Àmbit d’intervenció

L’àmbit del Programa de Regeneració Urbana al barri de La Trinitat Vella abasta:

  • 75 finques (432 habitatges)
  • 39 locals comercials
  • 11.170 m² de sòl urbà consolidat
  • 22.533 m² de vials i zones verdes

 

01: Illa delimitada pels carrers: Via de Bàrcino, de la Foradada, Mossèn Epifani Lorda i Vicenç Montal.
02: Illa delimitada pels carrers de la Foradada i Via de Bàrcino.
03: Illa delimitada pels carrers de la Mare de Déu de Lorda i la Foradada.
04: illa delimitada pels carrers de la Foradada, Mossèn Epifani Lorda, Vicenç Montal i Pare Pérez del Pulgar.
05: espai públic. la seva execució serà independent i en funció de les necessitats de les obres d’edificació.
 

Estat de la Regeneració

A març de 2021 han finalitzat les inspeccions dels habitatges corresponents a les fases 01 a 03, què ha permès l’adhesió de 44 comunitats/ finques al programa de Regeneració.

S’han signat els convenis amb els propietaris perquè les acotacions de rehabilitació siguin licitades i executades per l’IMU, que s’encarregarà de la tramitació dels ajuts a la rehabilitació per als veïns.

28 finques (de les 44 adherides al programa) han necessitat mesures cautelars, que ja s’han acabat.

Així també s’ha trobat ciment aluminós a 25 de les 44 finques adherides.

La redacció dels projectes es troba en marxa i pròximament s’iniciarà la campanya d’inspecció de la fase 04.

 

 

 

Més informació

Oficina de Regeneració Urbana de Trinat Vella
Centre Trinitat Vella

Espai Via Bàrcino
Carrer Foradada, 36 / Tel. 93 345 70 16

Horari d'atenció al públic: Dimecres de 9.00 a 15.00 h i dijous de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 21.00h

inforegeneraciourbana@bcn.cat