You are here

Finalitza una de les últimes fases de millora urbana al Bon Pastor

Una urbanització que es reforça amb noves promocions d'habitatge protegit

Les obres de transformació (fase F) que van començar el juny de 2021 i que havien de millorar l’àmbit comprès entre els carrers de la Tallada,  Biosca, Sant Adrià i el passeig de Mollerussa, ja han finalitzat.  Les millores implementades han seguit la filosofia d’urbanització feta fins ara en l’àmbit de les antigues ‘Cases barates del Bon Pastor’, creant macroilles de nous habitatges, generant més verd o millorant la connectivitat i l’accessibilitat en tot el barri. Tot plegat, abastant un espai renovat de 17.712m2, les millores del qual constitueixen la recta final de la remodelació d’aquest barri històric de Sant Andreu.  

Compte enrere per a la finalització de la Remodelació urbana de l’àmbit de les antigues ‘Cases del Bon Pastor’, al nord-est del districte de Sant Andreu.

Les obres d’arranjament d’aquesta gran quadrícula urbana que abasta els carrers de Sas-Passeig de Mollerussa-Arbeca-Sant Adrià, i que van començar l’any 2005, generant nous habitatges, millor connectivitat, verd, entre altres millores, i que va representar l’inici d’una importantíssima transformació urbana en aquest districte de la ciutat, ja estan perfilant el que serà la imatge del segle XXI d’aquest barri històric.

En concret, l’objecte d’aquestes obres de l’anomenada Fase F que van finalitzar aquest passat mes de novembre  i que van començar el mes de juny de 2021, ha estat continuar arranjant els nous espais urbans creats en tot aquest procés de transformació d’aquest barri ‘històric’ -nascut a finals dels anys vint del segle passat- i en paral·lel dotar de serveis els nous edificis.

Així doncs, s’ha continuat amb la filosofia d’urbanització feta fins ara (en les fases anteriors), on es generen macroilles. Un espai, aquest, renovat, que queda inclòs dins del perímetre que conformen els carrers de Mollerussa (al Nord), Biosca (Oest), Sant Adrià (Sud) i Tallada (Est).

En aquesta millora s’hi inclouen nous traçats de vials i diferents serveis, sistemes de drenatge sostenible mitjançant parterres drenants i una RPRSU (xarxa de recollida pneumàtica), així com, en una pròxima fase, l’eliminació del desnivell existent entre el barri  i la cota superior de la llosa de la Ronda Litoral, que fa de límit i de barrera amb el riu Besòs.

Un ajustament, que ja ve determinat en el PMU (Pla de Millora Urbana) i que determina que el barri aixequi suaument les seves rasants des del carrer de Sant Adrià fins a arribar a la cota de cobertura d’aquesta via de trànsit que circumval·la Barcelona, allà on precisament trobem el pont de vianants que connecta les dues lleres del riu, permetent accedir a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. D’aquesta manera, doncs, s’obté una superfície contínua vinculant al barri els equipaments esportius que es troben sobre la llosa.

I és que, actualment, aquests últims se situen més d’un metre i  mig per sobre, configurant una barrera arquitectònica que requereix escales per a arribar-hi.

Pel que fa a la distribució de la nova mobilitat en aquesta fase que acaba de finalitzar s’han creat dues jerarquies de vials: el de trànsit perimetral d’aquest sector, que generarà ordre; i el de prioritat invertida, que permeten la circulació interior per a veïns i veïnes. A més del que es generi a través del carrer de Novelles, eix vertebrador a l’interior de la gran illa.

També hi trobem dos tipus de voreres: les que donen continuïtat a la urbanització ja existent; i una segona, corresponent als interiors d’illa, que inclou paviment de formigó polit tipus ‘terratzo’, com ja es va fer a la fase anterior, fent-lo antilliscant.

En conjunt, tot aquest nou espai serà més accessible, on de Nord a Sud, per exemple, hi ha itineraris adaptats en tots els vials; i on d’Est a Oest, els recorreguts tenen menys d’un 6% de pendent.

Una continuïtat, doncs, a la configuració del concepte de macroilles en aquesta ‘illa urbana’, amb una ‘plaça central’, nous espais amb jocs infantils, jocs de taula, àrea de pícnic…; amb nou enjardinament, lluminàries LED, i mobiliari urbà (cadires, bancs, papereres, pilones, aparcament per a bicicletes, i fonts).

Aquesta fase de remodelació urbana al Bon Pastor s’ha executat a través de l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) i ha comptat amb una inversió d’uns 6 M€ (IVA exclòs).