You are here

Modificació urbanística a la Marina del Prat Vermell

Marina. Procés participatiu en marxa per a una modificació puntual del PGM a la Marina del Prat Vermell.

L'Àrea d'Ecologia Urbana i el Districte de Sants-Montjuïc promovem un procés de participació per debatre entorn la modificació puntual del Pla General Metropolità a la Marina del Prat Vermell. El procés participatiu ha arrencat aquest dimecres, 21 de març, amb la constitució de la Comissió de Seguiment del procés, integrada per persones representants d'entitats, col·lectius i organitzacions que vetllen pel seu bon desenvolupament.

La modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) afecta l’anterior modificació del PGM per a la transformació urbanística de la Marina de la Zona Franca, que s’aprovà definitivament l’1 de juny de 2006. Des de llavors, s’han produït canvis i alteracions conjunturals que han afectat significativament la situació urbanística i el seu posterior desenvolupament. Al seu torn, en el mateix període, Barcelona ha fet una reorientació significativa dels models de creixement per tal d’assolir la màxima sostenibilitat i qualitat ambiental en el desenvolupament urbà. El nou context econòmic fa necessaris alguns ajustos puntuals en el planejament per facilitar la gestió i el desenvolupament dels diferents sectors i possibilitar la transformació progressiva de l’àmbit.

Aquest procés de participació ha de permetre un debat ciutadà amb els principals agents veïnals, socials i econòmics, que acompanyi els treballs de redacció del nou pla i que permeti recollir les consideracions, les propostes i els suggeriments de la ciutadania i les organitzacions interessades. La participació i el debat ciutadà es realitzarà mitjançant tres espais o canals: sessions de debat de caire sectorial adreçades a aquelles entitats, organitzacions i institucions que es veuen implicades pel canvi de planejament; el Consell de Barri de la Marina; i la participació digital mitjançant les aportacions ciutadanes a la plataforma Decidim.Barcelona.

Més informació i aportacions en línia a:
https://www.decidim.barcelona/processes/pgmlamarina