You are here

Repensant el 22@ amb la ciutadania

ProcAi??s participatiu. Fins al juny de 2018, el procés participatiu Repensem el 22@ convida a la ciutadania a definir conjuntament amb l'administració quina ha de ser l’estratègia de transformació urbana en l’àmbit del 22@.

L'Ajuntament de Barcelona ha decidit, després de 17 anys de l'aprovació de l'actual planejament del 22@ al barri del Poblenou, endegar un procés de participació ciutadana per repensar conjuntament una estratègia davant dels actuals reptes socials, econòmics i urbanístics del Poblenou i el 22@.

“Repensem el 22@” és un procés participatiu dirigit al veïnat del conjunt dels barris del Poblenou i del Besòs i el Maresme amb l’objectiu de desenvolupar, mitjançant una metodologia oberta i inclusiva que garanteixi una participació real de la ciutadania, una diagnosi compartida de reptes i necessitats i una proposta estratègica per a repensar el 22@. Un procés participatiu que s’ha de plasmar en una proposta estratègica en forma de propostes i actuacions vinculades a:

 • Mesures urbanístiques de modificació del Pla General Metropolità, principalment en les zones 22@ no transformades i/o no reparcel·lades.
 • Mesures d’impuls de l’activitat econòmica que es consideri estratègica.
 • Mesures d’impuls de programes i serveis municipals a desenvolupar en els espais de titularitat pública.

La participació en el procés es vehicula mitjançant convocatòries presencials i a través de la plataforma decidim.barcelona per tal de garantir la transparència, traçabilitat i efectivitat de les diferents fases:

 

Fases de participació

 1. Fase d’informació (octubre-novembre 2017): donar a conèixer l’inici del procés participatiu i oferir la informació necessària de balanç de 17 anys de 22@ que permeti reflexionar sobre un nou plantejament estratègic.
 2. Fase de diagnosi ciutadana (gener 2018): desenvolupar entre el veïnat una anàlisi de les necessitats i problemàtiques actuals del 22@.
 3. Fase de debat: identificació de propostes (febrer 2018): produir entre el veïnat una sèrie de propostes que donin resposta a les necessitats i problemàtiques detectades en la fase de diagnosi.
 4. Fase de debat: concreció de propostes (març-abril 2018): deliberar, consensuar i prioritzar un conjunt de propostes que dotin d’una estratègia que respongui als actuals reptes del Poblenou i el 22@.
 5. Fase de retorn (maig 2018): donar a conèixer els resultats sorgits del procés participatiu, així com donar compte de la traçabilitat entre les diverses fases del procés.

A més, al finalitzar la fase de retorn, està previst incloure una pregunta vinculada al procés participatiu en el marc de la consulta múltiple del juny de 2018.

 

Què és el 22@

El 22@ és un projecte de transformació urbanística de les “zones industrials” dels barris del Poblenou en “zones d’activitat vinculada a les tecnologies de la informació, comunicació i investigació”. El pla estableix i regula nous usos urbanístics i econòmics, alçades d’edificació i infraestructures de la zona mitjançant l’aprovació d’una Modificació del Pla General Metropolità el 27 de juliol de 2000, d’un àmbit territorial de 1.159.626 m2 de sòl -115 illes-. Per a més informació sobre les modificacions econòmiques, urbanístiques i socials que implica el desenvolupament del 22@ podeu consultar:

Informe per a la facilitació de la participació: Què és el Pla 22@?

 

Quin nivell de desenvolupament ha assolit el 22@

El 22@ projectava el 2000 una sèrie d’objectius a acomplir a 20 anys vista: l’increment de 130.000 llocs de treball, 4.000 habitatges socials, 114.000 m2 de zones verdes i 145.000 m2 d’equipaments. Per a consultar diverses dades sobre l’estat de desenvolupament del Pla 22@ i dels seus objectius en el període 2000-2015 a nivell urbanístic, econòmic i social podeu consultar:

Informe per a la facilitació de la participació: Estat d’execució del Pla 22@

Per tal d’oferir diverses visions sobre el balanç i prospectives dels 17 anys de 22@, en el marc de la fase informativa, s’han realitzat tres “Taules rodones” de debat entre una persona vinculada a l’Ajuntament, una vinculada al projecte 22@, una vinculada a la universitat i una vinculada al teixit social i cultural del Poblenou:

 • Taula rodona “balanç urbanístic” del 22@: vídeo
 • Taula rodona “balanç social” del 22@: vídeo
 • Taula rodona “balanç econòmic” del 22@: vídeo

 

D’on sorgeix el procés participatiu “Repensem el 22@”

El març de 2017 l’Ajuntament de Barcelona crea la Comissió de Coordinació 22@ amb l’objectiu de reactivar l’àmbit del 22@ i enfortir la relació amb el territori del Poblenou i de Sant Martí. La Comissió està formada per la Regidoria del Districte de Sant Martí, la Direcció de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Mobilitat i la Regidoria d’Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona, i coordinada per la fundació municipal Barcelona Institute of Technology.

Més endavant, i per tal de fer partícips als agents del territori, es constitueix la Comissió Ampliada del 22@. Una comissió conformada per diversos agents socials i econòmics: la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, la Taula veïnal de l’Eix Pere IV, l’Associació d’Empreses 22@Network, l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Fundació b_TEC Campus Diagonal Besòs, el Consorci del Besòs, i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.

És, precisament des del marc de la Comissió Ampliada del 22@, i a proposta de la Regidoria del districte de Sant Martí, que el mes de juny del 2017 es decideix endegar un procés de participació per tal de construir conjuntament amb la ciutadania una estratègia de transformació urbana en l’àmbit del 22@ del Poblenou.

En el context de l’aplicació del nou Reglament de Participació Ciutadana impulsat per la Regidoria de Participació i Territori, aprovat el 6 d’octubre de 2017 en Consell Municipal, el Districte de Sant Martí i la Direcció de Democràcia Activa i descentralització assumeixen el desenvolupament i dinamització del procés participatiu “Repensem el 22@”.