• La Marina del Prat Vermell, una important dinàmica urbanística per a la creació d’un nou barri

    L’Institut Municipal d’Urbanisme s’encarrega d’alliberar el sòl, així com de desenvolupar el Pla Especial d'Infraestructures d’aquest nou territori.

    Vull saber més   

Les funcions de l'IMU

Gestió Urbanística

+

Urbanització

+

Regeneració urbana

+

Coordinació de projectes

+

IMU
NOVA SEU
Carrer de Bolívia, 250

Coneixeu-la

Projectes destacats

Alliberem el sòl, gestionant els reallotjaments i executant els enderrocs dels antics edificis d’habitatges, dins d’aquest procés de remodelació i urbanització, que millora les condicions de vida dels veïns del barri.

Fem les obres d’urbanització i l’obtenció del solars  per al desenvolupament del nou model de barri, impulsat per l’Ajuntament i la participació veïnal.

L’EDUSI (Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat de l'Ajuntament de Barcelona) és dins el marc del Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible (POCS) 2014-2020. Té una dotació de 30 milions d’euros per a 10 barris.

Gestió urbanística i obres