Jornades transparència i Eficàcia Comunicativa: el Dret a Entendre, 1 i 16 de desembre de 2020
Jornades transparència i Eficàcia Comunicativa: el Dret a Entendre, 1 i 16 de desembre de 2020

La situació actual del desenvolupament de la transparència

L’objectiu de les Jornades és, d’una banda, oferir un marc de reflexió sobre la situació actual del desenvolupament de la transparència. Debatre sobre la necessitat d’ajudar a posar en valor la comunicació institucional i la informació pública. Són eficaços els missatges, els documents, els continguts, les informacions que es transmeten a la ciutadania? Els formats són els adequats? El llenguatge? La comunicació digital és accessible i útil?

I, de l’altra banda, debatre sobre la Intel·ligència artificial (IA). El rol que ha de desenvolupar en les actuacions quotidianes de les administracions públiques. De ben segur representarà una gran revolució. Però, quins són els punts forts i els punts febles? Som conscients que haurem de vetllar perquè la forma de prendre les decisions en un futur molt proper, basades en la IA, no sigui incompatible amb la transparència, que els continguts generats siguin intel·ligibles i que s’eviti la creació d’una caixa negra que acabi sense control per part de la pròpia institució i per descomptat  de la ciutadania.

Les jornades estan organitzades per l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona - Grup de recerca ComSET (Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència)