Jornades transparència i bon govern, 29 i 30 de maig de 2017. #JornadesBonGovern.
Jornades transparència i bon govern, 29 i 30 de maig de 2017. #JornadesBonGovern.

Les ciutats davant els nous reptes democràtics

Les bones pràctiques, el retiment de comptes i la transparència són alguns dels conceptes més actuals de la gestió pública.

Aquestes jornades permetran conèixer experiències, pràctiques i normes útils al personal tècnic i als càrrecs electes de les administracions públiques per a una gestió eficaç, eficient, ètica i transparent.

Les jornades estan organitzades per l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de l’Oficina Antifrau de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona - Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural.

Us comuniquem que la inscripció a les jornades s’ha tancat per aforament complert.

Les jornades es duran a terme a l'Auditori de Barcelona Activa

Carrer de la Llacuna, 162-164, Barcelona