Retransmissió de les sessions

Sessions de dilluns 29 de maig

 • Benvinguda a càrrec de Joan Antoni Llinares, gerent de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona
 • Conferència a càrrec de Begoña Román Maestre: “Gestió pública i ètica”
 • Taula rodona 1

  La informació activa i el dret d’accés. Límits, conflictes i garanties

 • Taula rodona 2

  El marc d’integritat institucional. Riscos i prevencions de les males pràctiques. Codificació de les conductes

 • Taula rodona 3

  El conflicte d’interessos

Sessions de dimarts 30 de maig

 • Benvinguda a càrrec de Joan Antoni Llinares, gerent de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona
 • Conferència a càrrec de Joan Josep Queralt Jiménez: “Transparència i canvi cultural: la figura de l’agent públic de compliment”
 • Taula rodona 4

  El canvi cultural cap el retiment de comptes

 • Conclusions i cloenda