Agrupacions esportives

A Barcelona s'hi poden practicar tota mena de disciplines esportives.

La millor manera de conèixer-les de primera mà és a través de les entitats creades entorn aquests esports. Elles ofereixen informació, formació i activitats vinculades a la pràctica esportiva:

  • Associacions esportives: grups de persones que s'uneixen amb un interès comú per fomentar la pràctica de l'esport, celebrar tornejos amistosos... Algunes associacions es professionalitzen i treballen per promocionar l'esport als barris o gestionen equipaments municipals.
  • Penyes esportives: grups d'aficionats a un equip o a un esport determinat que se solen reunir per veure els partits, seguir el seu equip, celebrar-ne les victòries...
  • Clubs esportius: societats de persones que s'agrupen per fomentar l'esport que practiquen, segueixen o els agrada. Alguns clubs tenen instal·lacions esportives o ofereixen serveis gratuïts als seus membres.

Aquí tens un recull d’algunes de les Associacions, Clubs i Penyes esportives de la ciutat. 

En canvi, si busques agrupacions de caire més professional pots adreçar-te a federacions esportives, representades a Catalunya per la UFEC - Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

Donat que cadascuna de les federacions, associacions, penyes i clubs tenen les seves particularitats, és recomanable que busquis l'entitat que més t'interessa i hi contactis per consultar la seva oferta i les seves característiques.

Trobaràs les seves dades de contacte a través del directori temàtic del web l'Institut Barcelona Esports, on també es publica: