Aspectes a tenir en compte

Informació que cal conèixer si es busca o s'ofereix un pis per compartir: drets i obligacions, tipus de contractes (de lloguer parcial o de sotsarrendament...) i consells a tenir en compte.

Tot el que cal saber si busques pis de lloguer: de quins serveis bàsics t'has de donar d'alta, què ha de detallar el contracte de lloguer, els teus drets i deures com a arrendatari...

Reflexions, despeses i tràmits que implica l'adquisició en propietat d'un habitatge.