On et poden ajudar i informar?

Tan important com la salut física és la salut mental o psicològica.

Si en algun moment notes que no estàs del tot bé, et sents trist/a, tens problemes d'alimentació o per dormir, notes que tens pors, sents ansietat, estàs excessivament preocupat/da o depressiu/va o, en general, no et sents bé amb tu mateix/a, no et quedis a casa i deixa't ajudar.

 • Si detectes algun d'aquests símptomes en tu mateix/a o en una altra persona, el més important, en primer lloc, és comunicar-ho al Centre d'Atenció Primària que et correspongui per districte.
  • El teu metge o metgessa de capçalera t'escoltarà i si es tracta d'un tractament senzill, podrà ajudar-te.
 • Una altra opció és la Xarxa Umbral , una xarxa d'assistència recomanada pel Col·legi de Psicòlegs de Catalunya que compta amb psicòlegs, psicoterapeutes, psicoanalistes i psiquiatres:
  • La fundació ofereix tractaments gratuïts o a preus molt econòmics a joves que així ho sol·liciten.
   A/e: coordinacion@umbral-red.org
   Tel. 934 571 278 / 685 500 556 / 652 071 594

Per a més informació, no dubtis en contactar amb CatSalut Respon (Tel. 061) o amb el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya (Tel. 932 478 650).

Si ets estudiant d'un centre d'Educació Secundària Obligatòria també pots consultar a professionals del Programa Salut i Escola qualsevol dubte que tinguis. Aquesta persona et podrà derivar, en cas necessari, a ajuda especialitzada.

Finalment, sempre tens l'opció privada per rebre tractament o fer teràpia.

Servei per a adolescents i famílies

Servei de l'Ajuntament de Barcelona que ofereix informació, formació i orientació tant als i les adolescents com a les seves famílies.

Es tracta d'un servei gratuït que complementa l'oferta existent, facilitant formació, eines i recursos que permetin als protagonistes (nois/noies adolescents i les seves famílies) viure en primera persona l'etapa adolescent, aprofitant cada oportunitat de creixement i acompanyament.

L'atenció s'ofereix a través de dos serveis que treballen de manera complementària:

 • L' "Aquí t'escoltem!" , un servei per a joves de 12 a 20 anys, que et proporciona eines i recursos per enfortir les teves habilitats personals i socials, i fomentar el teu creixement personal, a través de:

  • Activitats grupals, espais de reflexió, on poder parlar de sentiments i emocions, on resoldre conflictes, i treballar l'autoestima, el respecte, l'assertivitat...

  • Atenció individual i confidencial, on compartir les teves emocions.

 • El Centre per a Famílies amb fills i filles adolescents , espai adreçat a pares, mares o tutors i a adolescents, que ofereix recursos per enfortir les seves habilitats personals, cognitives i comunicatives:

  • Formacions grupals per a pares, mares o tutors sobre comunicació, límits, sexualitat, xarxes socials, gestió de conflictes...
  • Atenció individualitzada per part d'un professional si se senten desbordats o preocupats.