Formació per al treball

Si estàs a l'atur o treballes i vols millorar la teva formació, pots apuntar-te a cursos subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC):

Formació ocupacional

Els cursos de formació ocupacional et proporcionen coneixements bàsics per fer feines i oficis amb gran demanda de personal a diversos sectors. El seu objectiu és millorar la inserció laboral i la qualificació dels treballadors desocupats.

Solen ser cursos subvencionats i, per tant, gratuïts. La seva durada i contingut són variables, i, per accedir-hi, has de demostrar que estàs en situació d'atur i inscriure't a l'Oficina de treball del SOC que et correspon.

A Catalunya hi ha 8 centres que depenen directament del SOC i que estan especialitzats en formació ocupacional: els Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO).

Els CIFO centren la seva activitat formativa a aquelles especialitats que corresponen a ocupacions altament demandades pels sectors econòmics i que, no obstant això, compten amb una escassa oferta formativa en el conjunt del territori de Catalunya. A més, moltes de les accions formatives inclouen la possibilitat de fer pràctiques en empreses.

Com m'apunto a cursos de formació ocupacional?

 • La majoria dels cursos subvencionats els trobaràs a través del cercador de cursos del SOC, el qual et permet buscar per àmbit professional, per la localitat on es fa el curs...
 • Una vegada tries un curs, veuràs que s'obre una fitxa amb tots els detalls; és important que contactis directament amb el centre que l'imparteix per consultar la disponibilitat de places o per a més informació.
 • També pots anar a les oficines de treball i als ajuntaments o bé llegir els anuncis publicats a la premsa.

Formació ocupacional en línia

El programa e-formació té com a finalitat oferir un ampli ventall de possibilitats formatives a través d'Internet; i, d'aquesta manera, arribar a diferents punts geogràfics i que un nombre significatiu de persones es pugui formar i millorar les seves expectatives de trobar feina.

Per assistir cal estar inscrit/a com a demandant de treball, tenir adreça de correu electrònic i disposar d'accés a un ordinador amb connexió a Internet durant la durada del curs. Si estàs treballant, t'hi podràs inscriure sempre i quan hi hagi places lliures.

A través del cercador de cursos del SOC pots identificar quins són els que actualment s'imparteixen a distància.

Els cursos i les accions formatives s'organitzen en 7 competències:

 • Administratives, d'empresa i d'organitzacions digitals
 • Gestió de la formació i la comunicació
 • Lingüístiques
 • Emprenedors i gestió de microempreses
 • Logística i operacions
 • Serveis i activitats socials
 • Turisme

Certic.cat

El Certic.cat és un programa engegat pel SOC i desenvolupat per l'empresa Projecte Universitat Empresa (PUE) que ofereix cursos de formació i certificació en eines TIC adreçat prioritàriament a persones no ocupades demandants d'ocupació, sense perjudici de la participació de treballadors en actiu.

 • Aquests cursos són dissenyats i desenvolupats per multinacionals i organitzacions de prestigi a nivell mundial en el marc de les TIC, i s'adrecen tant a usuaris com a professionals.
 • Les accions de formació i certificació en les diferents eines TIC es distribuiran en 81 cursos de 30 i 60 hores, de manera semipresencial, és a dir, per Internet i a la xarxa de centres de PUE a Catalunya.

Formació contínua

Si estàs treballant també pots fer cursos subvencionats que t'ajudaran a que continuïs formant-te per al desenvolupament del teu treball i et permetran adquirir una major competència professional per al desenvolupament de les teves funcions.

També podràs ampliar el teu currículum acadèmic amb titulacions de caràcter oficial reconegudes en l'àmbit internacional.

Destinats a treballadors/es en actiu inscrits al SOC, tant per compte propi com aliè, els cursos de formació contínua són totalment subvencionats i acostumen a estar organitzats per sindicats, gremis i associacions professionals.

Es diferencien tres programes formatius diferents:

Intersectorials

 • Per adquirir coneixements i/o habilitats aplicables en qualsevol sector: idiomes, recursos humans, aplicacions informàtiques...

Sectorials

 • Formació especialitzada en sectors concrets adreçada a treballadors del sector productiu en qüestió.

Adreçats a treballadors/es d'entitats d'economia social

 • Accions formatives que tenen com a objectiu l'adquisició de coneixements i/o habilitats aplicables en qualsevol sector productiu. Hi poden accedir els socis i les sòcies treballadors/es de les cooperatives, societats laborals i entitats d'economia social.

Carnets professionals

Els carnets professionals són documents que acrediten uns coneixements teòrico-pràctics per a la realització de tasques concretes d'una professió.

Les empreses poden demanar-los al seu personal com a requisit, tot i que no solen ser obligatoris per exercir la professió.

Tenir el carnet, però, ajuda a professionalitzar el currículum i pot ser un element diferenciador de la resta de candidatures.

Actualment es poden sol·licitar els següents carnets professionals:

Aquesta competència professional es pot acreditar mitjançant dues vies:

A l'InfoNorma trobaràs quina via d'accés (directe o a través d'un examen) tens en funció de:

 • Cicles formatius i branca professionals relacionades
 • Formació ocupacional relacionada

Certificats de professionalitat

El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita que qui l'obté és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències de la producció i l'ocupació. És a dir, que té els coneixements i habilitats per desenvolupar-la, de forma correcta i d'acord amb les exigències del mercat.

Els certificats de professionalitat són vàlids en tot el territori espanyol.

A més, cal tenir en compte que tindran els efectes que els corresponguin segons la normativa de la Unió Europea relativa al sistema general de reconeixement de la formació professional en els estats membres de la Unió i la resta d'estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

 • Molts cursos de formació ocupacional que ofereix el SOC tenen aquesta certificació, per la qual cosa, són molt recomanables per millorar competencialment i certificar o acreditar els coneixements adquirits anteriorment amb experiència o simplement adquirint-los de nou mitjançant el curs escollit.