La meva primera feina

A partir dels 16 anys, pots formalitzar contractes laborals, amb l'autorització de pares o tutors/es fins a la teva majoria d'edat.

Fer de cangur, donar classes particulars, ajudar en el negoci familiar, treballar durant les vacances, compaginar pràctiques laborals amb estudis... és una manera de tenir un primer contacte amb el mercat laboral.

Quines són les primeres feines més habituals?

Unes de les opcions més habituals d'aconseguir una primera experiència professional és fent de cangur o cuidador/a d'infants; o donant classes particulars a joves estudiants que requereixen un suport o reforç sobre alguna temàtica corresponent al seu nivell d'estudis: matemàtiques, física, química, llengües...

Per trobar feines d'aquests tipus, s'aconsella elaborar cartells d'autocandidatura on, de manera esquemàtica, ofereixis els teus serveis i dades de contacte.

Per tal d'arribar al públic objectiu, penja'ls a centres docents com escoles o instituts, on segurament el veuran persones que requereixin aquest tipus d'ajuda. I dóna a conèixer la teva oferta com cangur o professor particular a companys, amics, familiars...

Una gran part de les oportunitats de feina no es publiquen a Internet, sinó que es gestionen directament a través de la xarxa de contactes.

Els teus coneguts són doncs, els contactes més importants que tens per trobar la teva primera feina. No és necessari que aquestes persones et coneguin a fons, hi ha prou que estiguin disposades a ajudar-te. És important que sàpiguen de manera clara i directa que et trobes disponible per treballar i que estàs buscant oportunitats laborals.

Qui són els teus contactes? Fes una llista amb adreces, telèfons i horaris més adequats per fer-los una visita o per trucar-los:

 • Familiars, amics, veïns...
 • Contactes acadèmics: professorat, companys i companyes del centre d'estudis, dels cursos, de les jornades, seminaris, màsters...
 • Si ja has tingut algun contacte al mercat laboral, pensa en antics companys de feina, col·laboradors, clients, caps, proveïdors...

Pensa també en:

 • Com et poden ajudar: les necessitats de contractar algú que poden tenir, la feina que desenvolupen...
 • Planificar la posada en contacte amb aquestes persones.
 • Com els explicaràs el teu perfil i objectiu professional: quines són les teves habilitats i coneixements, de què busques feina i per què.
 • Registrar les incidències, com t'ha anat el contacte, i fer-ne seguiment, tornar-los a contactar.

Convenis i contractes de pràctiques

Una de les vies per adquirir experiència professional relacionada amb els teus estudis és realitzar un conveni de pràctiques entre el teu centre docent i una empresa.

 • Si estàs estudiant un cicle formatiu o una carrera universitària, tingues en compte que el teu centre gestiona borses de treball per a l'alumnat.
 • El conveni de pràctiques es pot realitzar a la vegada que estiguis cursant els teus estudis, un cop hagis superat el 50% dels crèdits.
 • Recordar que aquesta opció no és pròpiament una relació laboral, per tant en el cas que les pràctiques no siguin remunerades no et donen d'alta a la seguretat social i per tant no cotitzaràs. És una via que dóna un valor afegit al teu currículum i augmenta les teves probabilitats de continuar la teva carrera professional.

A través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) també pots accedir a pràctiques no laborals que empreses ofereixen a joves d'entre 18 i 25 anys en situació d'atur (fins a 30 anys en cas d’estar inscrit/a en la Garantia Juvenil), que estiguin registrades a les Oficines de Treball i disposin d'un nivell determinat de formació, però no tinguin experiència professional prèvia associada a aquesta qualificació professional (i si la tenen que no sigui superior a 3 mesos).

Consulta a la teva Oficina de Treball si disposen d'ofertes de pràctiques que et puguin interessar.

Per altra banda existeix la possibilitat de fer un contracte de pràctiques, en aquest cas sí que existeix una relació pròpiament laboral.

Aquest tipus de contracte es pot establir amb les persones que hagin obtingut un títol de formació professional de grau mitjà i superior, carrera universitària o certificat de professionalitat.

 • Es podrà formalitzar aquest model contractual durant els 5 anys immediatament posteriors a obtenir la titulació (o 7 anys en el cas de treballadors/es amb discapacitat). Si el treballador/a és menor de 30 anys, no es tindrà en compte la data de finalització dels estudis.
 • La durada d'aquest contracte és de mínim 6 mesos i no pot excedir els 2 anys.
 • La categoria i el sou vindran fixades pel conveni de l'empresa. El sou no podrà ser inferior al 60% de la retribució d'un treballador equivalent amb les mateixes funcions a desenvolupar durant el primer any o del 75% del salari en el segon any.

Per als i les joves que no tinguin la qualificació per a un contracte de pràctiques, hi ha l’opció de formalitzar un contracte de formació i aprenentatge. Aquest té com a objectiu la qualificació professional en alternança de treball a l’empresa. Altres requisits:

 • Joves d'entre 16 i 25 anys (menors de 30 anys fins que la taxa d’atur se situi per sota del 15%). Sense límit d’edat quan siguin persones amb discapacitat, provinents de cases d’oficis, tallers ocupacionals, entre d’altres.
 • La durada mínima és d'un any i la màxima de 3 anys (per conveni col·lectiu el mínim pot ser de 6 mesos).
 • Sou no inferior al Salari mínim interprofessional (735,90€ mensuals a l’any 2018).

Altres idees per trobar una primera feina

El Comerç és un sector en què es busquen estudiants joves per cobrir torns de tarda o de caps de setmana a temps parcial. 

Fes-te una llista de botigues i comerços als quals t’agradaria presentar la teva candidatura i mira quina és la millor forma de contactar-hi: fent autocandidatura presencial, via web, correu electrònic, o buscant les ofertes de feina que tenen publicades. Algunes idees de companyies serien:

 • Empreses de menjar ràpid
 • Comerços tèxtils de moda juvenil
 • Negocis d'esports i oci

Les ofertes per fer d'hoste o hostessa, normalment s'adrecen a perfils joves amb habilitats comunicatives que, en campanyes puntuals, són contractats per promocionar productes nous que es llencen al mercat en establiments, fires, congressos...

A través d'accions voluntàries no remunerades a entitats socials o associacions, pots donar les primeres passes dins del món laboral i així:

 • Fer contactes
 • Adquirir responsabilitats
 • Desenvolupar tasques i competències transversals i/o professionals que després et podran ser útils per a noves ocupacions