L'esport com a professió

Si vols treballar en el món de l'esport, cal que rebis una formació adequada als teus interessos i objectius. Consulta a continuació les opcions d'ensenyaments esportius que tens a l'abast, segons el teu nivell acadèmic i les teves habilitats esportives:

 

  • Educació superior

L' INEFC - Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya és un organisme autònom depenent de la Generalitat de Catalunya que té com a finalitat la formació i l'especialització en educació física i esport.

L'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) és un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament de la Presidència, mitjançant la Secretaria General de l'Esport. Conjuntament amb el Consell Català de l'Esport i el Centre d'Alt Rendiment de Catalunya,  configuren els tres organismes que la Generalitat disposa per desenvolupar la seva política esportiva.

 

  • Formació professional

Aquests ensenyaments capaciten per exercir professionalment la modalitat i especialitat esportiva cursada.

S'organitzen en cicles de grau mitjà o de grau superior i tenen una durada entre 750 i 1.540 hores, repartides en un o dos cursos. Una part d'aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra, a la pràctica en centres de treball.

Els cicles de grau mitjà comprenen dos nivells en el cas de les modalitats esportives regulades per la LOGSE i de dos cicles en les modalitats regulades per la LOE:

- El primer nivell o cicle inicial, comporta l'obtenció del certificat corresponent. Cicles formatius de grau mitjà.

- El segon nivell o cicle final, comporta l'obtenció del títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva en l'especialitat esportiva corresponent. Cicles formatius de grau superior.

Amb la superació d'un cicle de grau mitjà s'obté el títol de tècnic o tècnica d’esport i amb la superació d'un de grau superior, el de tècnic o tècnica superior d’esport en l'especialitat corresponent.

Observacions: L'oferta formativa de l'EFTE Catalana de Montjuïc i de l'EFTE Catalana de la Caparrella està limitada a l'alumnat que estigui cursant el grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport en aquests centres.

 

  • L'esport d'alt rendiment o de competició esportiva

El CAR - Centre d'Alt Rendiment s'encarrega de preparar als i les esportistes per a competir a nivell internacional, oferint-los una formació tant acadèmica (ESO i Batxillerat) com esportiva d'alt nivell.

El Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat és un organisme de suport a l’esport perquè sigui competitiu a nivell internacional, optimitzant recursos de la màxima qualitat tècnica i científica. Amb aquesta finalitat, el CAR disposa dels mitjans necessaris per a la formació integral dels esportistes i fa que la societat sigui partícip dels coneixements generats per les seves activitats.

Per al CAR, la formació acadèmica i humana de cada persona és tant o més important que l’estrictament esportiva. Per aquesta raó, el centre posa a disposició dels seus esportistes les eines necessàries per al seu desenvolupament educatiu. Els esportistes del Centre d’Alt Rendiment poden cursar ESO i Batxillerat a l’Institut que hi ha a les mateixes instal·lacions, el qual disposa d’un professorat altament qualificat.

 

  • Formació no reglada

Molts clubs, federacions i entitats ofereixen formació en el camp de l'esport, així com cursos d'àrbitres, jutges i tècnics.

Trobaràs un llistat de clubs esportius i federacions esportives al directori del web de l'Institut Barcelona Esports o a través del web de la Unió de Federacions esportives de Catalunya (on també pots informar-te sobre subvencions i beques que la Generalitat de Catalunya atorga en l'àmbit esportiu).

Fixa't que, si vols treballar en l'esport, la majoria d'aquests centres ofereixen una borsa laboral en línia.