Oportunitats de retorn

El Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil i de Qualitat de l’Ajuntament de Barcelona conté 39 mesures per promoure l’ocupació de les persones joves, amb condicions de treball dignes.

Una de les prioritats incloses en aquest pla és la d’articular un programa de retorn amb oportunitats i acompanyament en els processos migratoris, és a dir, posar en marxa mesures de retorn del talent jove que ha emigrat i vol cercar oportunitats a la ciutat de Barcelona.

Amb l’objectiu de desenvolupar aquesta mesura en un seguit d’accions concretes, el març de 2017 es va constituir un grup de treball interdepartamental liderat pel Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona i conformat per Barcelona Activa, Diplomàcia de Ciutats, la Fundació BCN Formació Professional i la Xarxa FP, el Servei d’Ocupació de Catalunya, la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, el Consell de la Joventut de Barcelona, Avalot – Joves de la UGT i Acció Jove – Joves de CCOO.

Les línies d’acció del futur Programa Retorn amb oportunitats es perfilen en 4 grans eixos: 

  • Informació i tramitació per al retorn
  • Emancipació: treball i habitatge
  • Vivència sociocultural-emocional
  • Competencial

En aquest apartat s'anirà publicant les accions que es realitzin en aquest sentit, adreçades als i les joves que estan a l'estranger i volen retornar, així com a joves que ja han retornat i cerquen orientació per reprendre els seus projectes a la ciutat.

[Actualització | Maig 2017] 

Aquest contingut ha estat elaborat per l'Assessoria de Mobilitat internacional del Departament de Joventut. No dubtis en contactar amb el Centre d'Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ) si tens dubtes o suggeriments de millora.