Pla per al Foment de l'Ocupació Juvenil de Qualitat 2016-2020

El Pla per al Foment de l'Ocupació Juvenil de Qualitat 2016-2020, consensuat amb una quarantena d’agents socials i econòmics, preveu invertir 8,5 milions d’euros per combatre l’atur juvenil —que representa un 12,3% del total d’aturats— i millorar la qualitat de la feina de les persones de menys de 30 anys.

I és que, si bé és cert que l’atur s’ha reduït en els darrers anys, ho ha fet menys entre els joves, que, a més, pateixen el problema de la temporalitat: un 88% dels contractes que signen són temporals.

 

L’orientació professional, la formació i el suport en la inserció laboral són els eixos principals del pla

Aquest pla, que s’ha elaborat a partir d’una diagnosi de l’actual mercat laboral amb l’aportació dels joves de la ciutat, també té per objectiu garantir la igualtat d’oportunitats amb independència del barri de residència, el gènere, el nivell de formació o l’entorn social.

Es destaca que les 39 mesures que s’hi inclouen atenen especialment l’especificitat de cada barri. Així, per exemple, als districtes de Sants-Montjuïc i Nou Barris es concentra més quantitat de joves que no estudien ni treballen.

També es para una atenció especial a les persones més vulnerables dintre d’aquest col·lectiu, com ara les que estan afectades de problemes de salut mental o les que no tenen els estudis de secundària acabats. També preocupen les persones que han hagut de marxar fora a buscar feina, posant èmfasi en que els joves tenen dret a quedar-se a la seva ciutat, i per això han de poder treballar i tenir una vida autònoma.

Pots consultar el pla aquí.