Els contractes de lloguer tornen a tenir una durada obligatòria de 3 anys

Habitatge. El passat 24 de gener, va ser derogat el Decret Llei 21/2018 de 14 de desembre de mesures urgents en matèria d'Habitatge i Lloguer, que modificava la Llei d'Arrendaments Urbans. La pròrroga obligatòria dels lloguers passa de 5 a 3 anys.

El passat 24 de gener va ser derogat el Decret Llei 21/2018 de 14 de desembre de mesures urgents en matèria d’Habitatge i Lloguer, que modificava la Llei d’Arrendaments Urbans i allargava la pròrroga obligatòria dels contractes d’habitatge habitual de 3 a 5 anys (7 en el cas que l’arrendador fos un empresa).

A partir d’aquest moment, els contractes d’arrendament tornaran a estar regulats per la Llei d’Arrendaments Urbans de 2013, on es fixava una pròrroga obligatòria de 3 anys.

Amb la derogació del Reial Decret, han caigut reformes com la de l’ITP, que alliberava als arrendataris de pagar aquest impost o la regulació de les garanties addicionals a la fiança, que limitava a 2 mesos de renda les mensualitats de garanties addicionals que podien exigir els propietaris, i que ara tornen a ser il·limitades de conformitat amb allò que disposa la regulació del 2013.

Els contractes d’arrendament signats entre el 19 de desembre de 2018 fins al 23 de gener de 2019, continuaran regint-se pel Reial Decret derogat, sense patir cap modificació; és a dir, continuaran gaudint de la pròrroga obligatòria de 5 anys o 7 si la persona propietària ha estat una empresa.

Recordeu que, davant dubtes de qualsevol tipus vinculat amb el lloguer d’un pis o d’una habitació, podeu demanar cita prèvia amb l’Assessoria d’Habitatge compartit per a joves contactant prèviament amb qualsevol Punt infoJOVE de la ciutat.