La perspectiva social augmenta en l’abordatge de la prostitució

17/10/2018 - 12:31

Les intervencions, que han augmentat un 70% respecte al 2016, persegueixen l’apoderament del col·lectiu.

L’Agència per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual (ABITS) atén integralment el fenomen de la prostitució a la ciutat i fa un apropament cada vegada més social a les dones i persones trans, ja que incorpora la perspectiva de drets sanitaris, jurídics, econòmics, educatius, d’habitatge i laborals.

Les dades mostren que aquest servei municipal té cada vegada una mirada més social a l’hora d’abordar el treball sexual a la ciutat. Han augmentat un 70% les intervencions educatives a les dones i les persones trans que exerceixen la prostitució a la via pública. Enguany s’han fet 12.891 intervencions, mentre que l’any 2016 van ser 7.068. Aquest augment és fruit de l’increment al carrer del personal del Servei d’Atenció Socioeducativa, que ofereix una atenció integral a les dones.

D’altra banda, l’oficina dABITS va atendre 440 dones el 2017, un 24% més que l’any anterior; d’aquestes, 91 van rebre tractament terapèutic, i 162, assessorament jurídic. Les principals demandes han estat les relacionades amb els drets econòmics i laborals, sobretot en relació amb l’accés a serveis socials i amb la cobertura de necessitats bàsiques.

Programes per apoderar el col·lectiu

Durant el 2017 es van portar a terme quatre programes destinats a millorar l’ocupabilitat de les dones que es dediquen a la prostitució i volen conèixer altres opcions. En el marc d’aquests programes, 73 de les 314 dones que han assessorat han aconseguit feina.

D’altra banda, l’any 2017 la Regidoria de Feminismes i LGTBI va engegar el programa Carolines, que busca apoderar les dones trans que exerceixen el treball sexual a Barcelona, tant les que s’hi volen seguir dedicant com les que busquen altres opcions en el mercat regulat.

Més i millor seguretat 

L’any 2016 es va engegar el projecte “Des de dentro”, en què les dones que exerceixen la prostitució a la via pública assenyalen les necessitats que tenen i les accions que requereixen per millorar les seves condicions de vida, amb l’objectiu d’enfortir el sistema de protecció i seguretat de les dones i les persones trans envers la violència masclista que pateixen sovint.

Com a resposta, l’Ajuntament va crear l’any 2017 la Taula d’Urgència de Violència Masclista a Treballadores Sexuals, operativa a les Corts i Ciutat Vella, per coordinar amb la Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra, diverses entitats i serveis del districte els casos de violència masclista que s’exerceixen envers les dones i persones trans que exerceixen la prostitució a la via pública.