"Trobar pis o habitació és complicat, però no impossible!"

Habitatge compartit. Amb aquestes paraules d'ànim, l'Assessora d'Habitatge compartit per a joves et mostra idees per sobreviure a l’escalada de preus en el mercat d'habitatge de lloguer.

 

La situació socioeconòmica i laboral i l’escalada de preus en el mercat d’habitatge de lloguer a Barcelona fa que, especialment per als i les joves, sigui difícil trobar una habitació o un pis dignes a un preu assequible…

“Trobar pis o habitació és complicat, però no impossible!”. Amb aquestes paraules ens anima en la nostra recerca de pis la Mari Carmen Jiménez, advocada especialista en Dret de l’Habitatge i actual responsable de l’Assessoria d’Habitatge compartit del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona.

 

— Què és i què no és l’Assessoria d’Habitatge compartit per a joves?

L’Assessoria és un servei que s’ofereix a alguns Punts d’Informació Juvenil de Barcelona. Dirigit a joves d’entre 18 i 35 anys, té per objectiu facilitar el seu accés a l’habitatge promovent la compartició de pisos.

Oferim orientació sobre drets i deures pel que fa al lloguer d’habitatge (per exemple, ajudo a entendre el contracte de lloguer o a resoldre conflictes entre companys de pis o amb el propietari), fem intermediació entre oferta i demanda d’habitacions (no de pisos sencers!), donem assessorament i consells sobre estalvi energètic i la contractació de serveis de subministrament, resolem dubtes sobre factures de llum i gas, i donem a conèixer alternatives d’accés a l’habitatge: cooperatives, cessió d’ús, masoveria urbana…

També oferim la possibilitat de crear Unitats de Convivència, és a dir, posem en contacte demandants d’habitació que estan disposats a ajuntar-se per compartir un pis. En aquest cas, guiem i responem els seus dubtes legals  en el procés de lloguer d’un habitatge amb més d’un arrendatari.

Des de l’Assessoria no gestionem ni oferim informació exhaustiva sobre borses de pisos ni d’ajudes al lloguer. Donem una primera informació introductòria i derivem a les Oficines locals d’Habitatge, que són les que tracten aquests temes a nivell municipal.

—  Barcelona pateix els lloguers més cars de tot l’Estat espanyol. Creus que és missió impossible per a un jove trobar pis o habitació a la ciutat, a bon preu?

Certament, no es pot negar aquesta realitat. A nivell pràctic, cal armar-se de paciència, tocar de peus a terra i saber fins on podem permetre’ns. Buscar i rebuscar, analitzar preus per zona i plantejar-se renunciar a coses que encareixen el preu de l’habitatge: ubicació, metres quadrats, lluminositat, que estiguin o no moblats…

— Què m’he de plantejar abans de compartir o llogar un habitatge?

Primer, has de calcular quina capacitat econòmica tens i veure si gaudeixes d’una estabilitat laboral que et permeti suficients ingressos periòdics. Com a norma, no s’hauria de dedicar més d’un 30% dels ingressos a l’habitatge. Complir-ho seria un requisit que resulta indispensable per llogar un pis i aconsellable per compartir-lo.

Desprès, has de plantejar-te quin tipus d’habitatge o habitació necessites i on t’interessa que estigui ubicat. En el cas de les habitacions, hauràs de reflexionar sobre el temps que vols compartir i el perfil de companys que busques, quina gestió vols fer dels serveis i espais comuns…

—  Com puc negociar el preu del lloguer?

La gran demanda actual de pisos de lloguer fa que sigui complicat negociar a la baixa… El mercat va molt ràpid i els intermediaris solen frustrar qualsevol esperança de rebaixa sota l’amenaça de buscar altres interessats en llogar.

Tot i això, sempre intenta parlar amb la propietat. La recomanació és mostrar que s’és responsable i que es tindrà cura del pis. No oblidis examinar-lo a fons per llistar possibles desperfectes que justifiquin la rebaixa que vols.

A partir d’aquí depèn de l’habilitat de cadascú… Si t’interessa aquest tema, et recomano que en parlem detingudament en una Assessoria, veient el teu cas de manera personalitzada.

—  Quina és la realitat a Barcelona de l’accés a ajudes al lloguer o a Habitatges de Protecció Oficial?

Lamentablement, la realitat és que, d’ajudes al lloguer, només se’n donen per a persones que ja disposen d’un habitatge i tenen dificultats per pagar-lo. Són prestacions pensades perquè les persones conservin el seu habitatge o que no siguin excloses socialment, però que no faciliten que els i les joves que no compleixin aquests requisits lloguin un habitatge.

Sobre l’Habitatge de Protecció Oficial, tot i que la voluntat i prioritat per al govern municipal és anar augmentant el parc públic d’habitatges, ens trobem amb un recurs que no garanteix un accés ràpid i fàcil a l’habitatge… Així que si busques solucions immediates, no és una opció gaire realista a curt termini, ara per ara.

Encara que l’habitatge protegit no faciliti l’accés de manera immediata a l’habitatge, sí que pot ser una bona alternativa per accedir a un lloguer accessible a mitjà termini. T’aconsello que t’apropis a la teva Oficina local d’Habitatge i que t’inscriguis al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial. La inscripció, que té una validesa de tres anys, és condició indispensable perquè puguis accedir a les promocions en què compleixis els requisits establerts.

 

 

A qualsevol Punt d’Informació Juvenil de Barcelona et poden donar cita prèvia amb l’Assessoria d’Habitatge compartit per a joves.