Càpsules de sostenibilitat

Per primera vegada s'ha pogut utilitzar l'evaporació natural com una font d'energia renovable. Un grup de científics han aconseguit produir energia a través de la humitat de l'aire.

L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una campanya adreçada a la ciutadania per a oferir-nos eines que facin possible l’autosuficiència energètica a les nostres llars.

La publicitat alimentària ens enganya en detriment de la nostra salut i el medi ambient. Light, natural, sa, 0%, enriquit, casolà, artesà, tradicional... què hi ha darrera d'aquests reclams publicitaris?

Un estudi realitzat a La Fàbrica del Sol conclou que l’acció fotosintètica d’un mur verd interior genera una millora substancial de la qualitat de l’aire de l’estança on està instal·lat.

A partir de les experiències de les xarxes d’intercanvi de coneixements i de les comunitats virtuals d’aprenentatge està canviant la relació entre professors i alumnes.

L’aigua envasada és 2000 vegades més cara que la de l’aixeta. Per què seguim comprant aigua embotellada generant milions de residus si per l’aixeta surten totes les garanties sanitàries?

El Delta del Llobregat acull espècies d’animals i vegetals que es troben amenaçades i en perill d’extinció i inclou una valuosa zona agrícola a tocar de Barcelona.

El turisme col·laboratiu permet gaudir d’experiències úniques proposades pels mateixos residents i a molt baix cost. És una competència deslleial amb les ofertes turístiques tradicionals?

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han fet proliferar els projectes ciutadans d’identificació del territori per fomentar la innovació social i organitzativa de la població.

Hi ha una tendència mundial a la remunicipalització de l’aigua. Un fenomen complex per la multitud de casuístiques associades que comença a ser incipient en petites poblacions catalanes.

Pàgines